Znáte pravidlo 10-20-30-40?

Zdroj: Pexels.com

Základní finanční gramotnost spočívá ve znalosti a v praktické aplikaci pravidla 10-20-30-40. Zvládnutí tohoto pravidla se přiblížíte k harmoničtějšímu vedení financí.

Skloubení vytváření úspor nejen na stáří, nákladů na bydlení i běžné nákupy a vedení domácnosti je mnohdy složitý úkol. Existuje zlaté pravidlo, jak si s výdaji lépe poradit. Nazývá se 10-20-30-40 a v procentech rozděluje náklady.

Zkráceně lze pravidlo 10-20-30-40 rozepsat následovně

Desetina na finanční rezervu
Pětina na důchod
Třetina na bydlení
Zbytek na běžný život

10 % jako finanční rezerva

První číslo, 10 procent, znamená, jak velká část měsíčních příjmů by měla plynout do běžné finanční rezervy. Nákup nové ledničky, nebo úhrada nečekané zálohy za energie, k tomu všemu se hodí finanční rezerva. Volné peníze pro strýčka Příhodu mějte uložené na spořícím účtu. Více než potenciální výnos se cení dostupnost, nejlépe ihned, případně do následujícího pracovního dne. Na běžný bankovní účet rezerva nepatří.

20 % na penzi

Prožít spokojený podzim života, jak se důchodu říká knižně, často závisí na penězích. Zdraví je rovněž důležité, ale bez peněz to není ono. Kdo by nechtěl mít na stará kolena pohodu. Klid na stárnutí je vykoupený odpovědným budováním investic během ekonomicky aktivního života. Abyste si dokázali ve stáří přilepšit, odložte pravidelně každý měsíc stranou nejlépe pětinu vašich příjmů. Kdo začal s budováním rezervy na penzi hned po nástupu do první práce těsně po škole, ten zvítězil na plné čáře.

30 % směřuje na bydlení

Náklady spojené s bydlením – hypotéka nebo nájem – tam patří maximálně 30 procent vašich příjmů. Spolu s nájmem nebo splátkou hypotéky, patří do oné třetiny výdajů z vašich příjmů i poplatky jako jsou energie, vodné a stočné, nebo odvoz odpadu.

40 % tvoří běžné výdaje

Život byste měli prožít ne přežít. Stará pravda rovněž souvisí s financemi. Běžné výdaje by měly tvořit dvě pětiny vašich pravidelných příjmů. Máte-li výdaje vyšší, mnohdy spolu s bydlením, tvoří hlavní položky vašich výdajů, je nejvyšší čas po bilancování příjmů a výdajů. Finanční stres nečeká, přijde nezvaně a jen tak se ho nezbavíte. Lidé často pro běžné výdaje zapomínají na spoření a investování. Krátkodobě, pár měsíců za rok, lze přimhouřit oči a vyřešit nepříjemnou finanční situaci. Z dlouhodobého hlediska je absence finanční rezervy a zárodků úspor na stáří těžkou chybou.

Pět procent vašich příjmů by mělo plynout na pojištění odpovědnosti, života a majetku. Hbitě je rozpočítáte podle uvedených kapitol – penze, bydlení a běžné výdaje.

Osvojit si základy finančního pravidla 10-20-30-40 nejsou těžké, pro začátek stačí vedení příjmů a výdajů, abyste zjistili, jak velké procento jednotlivých položek, vám protéká do úspor, penze, bydlení a běžných životních nákladů. Ve druhé fázi se můžete pokusit o narovnání procent, abyste se přiblížili ideálu.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz