Jaká bude nová dávka státní sociální pomoci?

Zdroj: Pixabay.com
Výše dávky se bude odvíjet od individuální situace domácnosti. Zohlední se příjmy, majetek a počet dětí. Podporu získá i ten, kdo pracuje nebo se o to snaží.

Nová dávka státní sociální pomoci (DSSP) nahradí čtyři stávající dávky: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Cílem je adresnější pomoc lidem v nouzi a motivovat je k práci.

Jaké jsou hlavní principy DSSP?

Mezi základní principy patří adresnost, aktivita a dostupnost. Adresnost znamená, že výše dávky se bude odvíjet od individuální situace domácnosti, včetně příjmů, majetku, počtu dětí a jejich potřeb. Aktivitou se myslí, že podporu má mít ten, kdo pracuje nebo se o to snaží.

Pro nepracující členy domácnosti (s výjimkami) bude stanovena povinnost aktivační činnosti. Dostupnost žádosti o dávku by mělo být jednodušší, a to i elektronicky.


Nová sociální dávka skrývající se pod dlouhým názvem dávky státní sociální pomoci budou adresnější a lépe pomohou domácnostem a rodinám. Za finanční podporu vyžaduje stát snahu o práci.

Jaké jsou komponenty DSSP?

DSSP se skládá z následujících komponent, které mají zajistit podpora bydlení, dětí a živobytí. Skrývá též novinku v podobě pracovního bonusu.

Podpora živobytí pomáhá s úhradou základních životních potřeb (náklady na potraviny, oblečení, hygienu apod.). Podpora bydlení vychází z potřeby úhrady nájemného a dalších nákladů na bydlení. Podpora pro děti je příspěvek na pokrytí potřeb dětí a jejich péči. Pracovní bonus je pro ty, kteří se aktivně snaží o návrat na trh práce.

Kdo bude mít nárok na DSSP?

Nárok na dávku budou mít domácnosti s příjmem do čtyřnásobku životního minima. Výše dávky se bude lišit v závislosti na individuální situaci domácnosti.

Jak se bude DSSP lišit od stávajících dávek?

Nová DSSP nahradí čtyři stávající dávky a tím sníží administrativní nároky. Lépe zohlední individuální situaci domácností a jako bonus podpoří snahu o dosažení soběstačnosti.

Kdy bude možné o DSSP požádat?

Předpokládá se, že dávka bude dostupná během roku 2025. O sociální dávku bude možné požádat elektronicky přes klientskou zónu Jenda nebo na úřadě. Zhruba tři měsíce od nabytí účinnosti bude možné o dávku začít žádat.

Zdroj:
Portál informačního systému ODok Úřadu vlády České republiky