Lidé z banky si vyzkoušeli žít se 111 korunami na den

Zdroj: Pixabay.com

Jak moc náročné je přežít se 111 korunami na den? Zaměstnanci korporátu získali novou zkušenost, kterou zvládl jen zlomek z nich.

Pro jednu osobu je velmi obtížné vyjít se 111 korunami na den v současné České republice. Vybraní zaměstnanci České spořitelny si vyzkoušeli žít na jeden týden jen se stokorunou na den. Cílem pokusu bylo vcítit se situace klientů s nízkými příjmy. Na týden měli zaměstnanci banky 777 korun s tím, že se musí vejít se všemi životními potřebami jako jsou potraviny nebo výdaje na zábavu. Auto směli použít pouze jednou za týden.

Důležité je zmínit, že se jednalo o experiment s omezenou délkou. V reálném životě se lidé potýkají s neočekávanými výdaji a dalšími faktory, které ztěžují život s tak nízkým příjmem.

Živořit vydržela jen desetina

Celý týden dokázali vydržet jen tři účastníci. Zbývajících 27 zaměstnanců předčasně ukončili experiment.

Postřehy z experimentu:

  • Ukázalo se, že je nutné neustále přemýšlet o tom, jak ušetřit každou korunu;
  • I drobné potěšení, jako je cigareta nebo pivo s přáteli, si účastníci nemohli dopřát;
  • Lidé s nízkými příjmy platí za mnoho věcí více než ti s vyššími příjmy;
  • I malý dluh může vést k problémům s bankou a dalším finančním potížím.

Zda je 111 Kč na den dost na život v České republice, závisí na individuálních faktorech. Pro některé lidi to může být nemožné, pro jiné s trochou štěstí a rozvahy zvládnutelné. Experiment ukázal, že život s nízkými příjmy je náročný a vyžaduje neustálé plánování a kompromisy.

Proč zrovna 111 korun na den?

Pro potřeby pokusu se vyšlo ze statistických dat jako je průměrný příjem muže a ženy žijících v typické rodině. Výdaje na domácnost se vypočítali z údajů Českého statistického úřadu za rok 2022. Do datového setu se zahrnuly náklady na energie, poplatky, průměrný nájem, jízdné a doprava, výdaje na kulturu, zábavu a vzdělání.

Třetina lidí žije na hranici chudoby

Podle údajů projektu Česko v datech, na kterém se spolupodílí Sociologický ústav a Česká spořitelna, žije 30 procent lidí na hranici chudoby. Jejich příjmy jim postačují pouze na pokrytí základních životních potřeb bez možnosti vytvářet úspory. Dalších sedm procent má problémy s úhradou běžných výdajů a čtyři procent se musí na živobytí dokonce zadlužovat. Tyto statistiky zdůrazňují závažnost problematiky nízkého příjmu a jeho dopadu na českou společnost.

Zdroj:
Česká spořitelna
Sociologický ústav