8 důvodů, proč máte nízký důchod

Prázdná peněženka
Zdroj: Pixabay.com

Starobní důchod hluboko pod průměrem napoví o vašem produktivním životě více než si myslíte. Těchto osm důvodů napoví, proč lidé mají nízký důchod.

I když celý život pracujete, může být váš důchod nízký. Záleží na tom, jaké máte příjmy, jak dlouho jste byli v režimu „OSVČ“ nebo zda jste prostě nedělali časté a dlouhé pracovní pauzy, na pracovním úřadě.

Výpočet starobního důchodu není jednoduchý a záleží na mnoha faktorech, které se promítají do celého průběhu pojištění. Nízký důchod tak nemusí být způsoben pouze nízkými příjmy v posledních letech, ale i jinými faktory, jako jsou.

Podprůměrné příjmy na prahu kariéry

Nízká mzda na začátku pracovní kariéry ovlivní budoucí výši důchodu. I když v pozdějších letech máte nadprůměrné příjmy, nízké příjmy na začátku kariéry se negativně promítnou do celkového průměru.

Krátká doba pojištění

Minimální doba pojištění pro nárok na starobní důchod je 35 let. Čím delší dobu pojištění máte, tím vyšší bude váš důchod.

Mezery v pojištění

Každý rok pojištění se počítá. I krátká absence v pojištění se negativně promítne do výše důchodu. Nezbytností je mít každou dobu, kdy jste nepracovali, zachycenou Úřadem práce.

Dlouhodobé podnikání

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) obvykle mají nižší důchody než zaměstnanci. Vyměřovací základ pro výpočet důchodu se liší od skutečného zisku.

Paušální daň

I když OSVČ v paušálním režimu platí o něco více na sociálním pojištění než minimální zálohu, pro výpočet důchodu to stále není dost.

Vysoké pasivní příjmy

Pasivní příjmy, jako jsou dividendy z akcií nebo nájemné, se do výpočtu důchodu nezapočítávají. Důchod ovlivňují pouze aktivní příjmy ze zaměstnání a podnikání. Máte-li příjmy z nájemného, zvažte založení obchodní společnosti a část příjmů si vyplácejte přes mzdu.

Práce v zahraničí

Pokud jste pracovali v několika zemích, budete mít nárok na dílčí starobní důchody z každé země. Jejich výše se bude lišit v závislosti na odpracované době pojištění v dané zemi.

Předčasný důchod

Odchod do důchodu před dosažením důchodového věku snižuje výši důchodu. Někdy je předčasný starobní důchod jediné východisko, jak si zajistit příjmy. Máte-li dostatečné zdroje, zvažte předdůchod, který je vyplácený z vašeho doplňkového penzijního spoření.

Co udělat nyní?

Přinášíme tipy, co preventivně udělat, abyste se jednou nedivili, že máte starobní důchod podezřele nízký.

Zkontrolujte si průběh pojištění a případné mezery v pojištění.
Zvažte prodloužení doby pojištění, pokud je to možné.
Jste-li OSVČ, zvažte navýšení vyměřovacího základu pro sociální pojištění.
Neodcházejte do důchodu předčasně, pokud to není nutné.

Zdroj:
Autorský článek