Investujte jako milionáři

Zdroj: Pixabay.com

Jak investují milionáři? Bohatí lidé se řídí následující zlatou investiční radou spočívající v jedné prosté věci. A jak to u jednoduchých věcí bývá, není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá.

Víte jak investují milionáři? Kdo si myslí, že investují rizikově velké sumy peněz, je na omylu. Milionáři si svých peněz váží. Často finanční prostředky získaly z úspěšného podnikání a rozhodně o ně nechtějí přijít. Spokojí se klidně s nižším výnosem, který bude trvalý.

Výnosy nejsou všechno, klíčové pojmy jsou i riziko a likvidita. Riziko znamená, jaká je pravděpodobnost, že získáte výnos, případně ztratíte část vkladu. Likvidita je doba, za kterou se odprodá celá nebo část investice. Běžné otevřené podílové fondy mají likviditu zhruba týden. Když zadáte prodej podílových listů v pondělí, peníze se připíší na váš bankovní účet následující pondělí, případně dříve. Fondy kvalifikovaných investorů mají o dost delší výpovědní dobu, která se počítá v jednotkách měsíců.

Jak investují milionáři?

Milionáři rozdělují své peníze do několika investičních skupin podle jejich rizikovosti, mezi které patří akcie, dluhopisy a nemovitosti. Ideálně po třetinách a postupně v čase.

Z uvedeného výčtu investičních tříd existuje mnoho výjimek. Nejznámější je ta, když je milionář zároveň aktivní podnikatel.

Vlastní-li úspěšný milionář obchodní společnost, postrádá držení akcií v libovolném množství smysl. Zbytečně se zdvojuje a tím i zvyšuje riziko plynoucí z vedení společnosti a zároveň z držení akcií. Proto podnikající milionáři do akcií příliš neinvestují a pokud ano, drží raději z finančního majetku menší část v těchto cenných papírech.

Nemovitosti a dluhopisy představují skvělou příležitost jak část finančních zdrojů odložit s relativně nízkým rizikem, což je dluhový cenný papír a zároveň zvýšit hodnotu držené nemovitosti v čase. Hodnota reality v čase roste, tvrzení neplatí absolutně, ale pokud si dáte trochu práce s vyhodnocením a nalezením vhodného objektu, nelze na něm v podstatě prodělat.

Jak se investujícími milionáři inspirovat?

V Česku je milionářů jako šafránu, avšak investiční přístup můžete mít stejný jako oni. Existují dva modely, které si každý snadno zajistí. Rozhodujícím je pouze výše vaší investice.

Mohu pravidelně investovat malé částky

Investovat pravidelně malé částky v jednotkách tisíc korun je nejvhodnější do otevřených podílových fondů a investičních platforem. Přičemž stačí jen tři fondy/platformy, kam peníze posílat. Pro reality doporučujeme vhodný nemovitostní fond, totéž platí i o dluhopisech. Než nakupovat napřímo dluhopisy, jedno zda privátní nebo státní, dobrou službu vám udělá dluhopisový fond.

U akcií své peníze rozdělte do dvou částí – vyberte si aktivně řízený podílový fond a investiční platformu. Fond investuje do konkrétních akcií, platforma nakupuje indexy celých trhů.

Jednorázově zainvestovaný milion korun

Máte-li k dispozici milion korun, dobře poslouží fondy kvalifikovaných investorů, případně alternativní fondy rizikového kapitálu. Avšak vložit milion korun do fondu kvalifikovaných investorů, který se zaměřuje na jednu investiční třídu, třeba akcie nebo nemovitosti, nemusí být šťastný nápad. Zvyšuje se riziko, že v případě neúspěchu ztratíte část nebo celý výnos. Proto je lepší porozhlédnout po alternativních fondech, které investují do více tříd aktiv. V Česku jich je jako šafránu.

Alternativní fond rizikového kapitálu

Aktuálně připravujeme alternativní fond rizikového kapitálu, který kombinuje uvedený mix investičních tříd – reality, akcie, akciové indexy a nákup akciích fondů kvalifikovaných investorů. Investiční strategie je zaměřena na držení investičních bytů, českých akcií a globálních akciových indexů. Část investic poplyne do českých dlouhodobě úspěšných fondů kvalifikovaných investorů.

S jedním milionem příliš parády neuděláte, maximálně ho rozdělte stejně jako investice po malých částech nebo ho svěřte alternativnímu fondu.