Spoření jako jistota ztráty peněz

Zdroj: Pixabay.com

Dlouhodobé spoření je možná sexy, ne však pro vaše peníze. Máte-li sklony držet peníze zkrátka, možná zbytečně tratíte.

Ceny zboží i služeb za posledních 20 let rostly průměrně o 2,9 procenta ročně. I do budoucna lze počítat s dalším růstem cen (též inflace, česky růst cenové hladiny). Abyste své peníze ochránily, je zapotřebí je mít uložené tak, aby dokázaly udržet svou hodnotu. To znamená, že výnosy musí být alespoň na stejné výši, jako je růst cen. Snížení hodnoty vašich úspor nepoznáte na první pohled po roce nebo dvou. Abyste zjistili, že je něco v nepořádku, je zapotřebí daleko delší doba. Zmíněné dvě dekády jsou sami o sobě dost vypovídající. Přesto tak dlouho rozhodně nečekejte.

Cílem pro vás, vaši banku, anebo finančního poradce je, aby hodnota vašich volných finančních prostředků rostla rychleji, než je růst inflace.

Falešný pocit bezpečí

Uložit peníze na termínovaný vklad a žít s pocitem, že je máte chráněné proti pádu banky (případně družstevní záložny) je jistě dobrá věc, avšak se vám finance budou znehodnocovat vinou rostoucí inflace. Až jednoho dne vše sečtete, zjistíte, že jste ztratili daleko více, než kdybyste je investovali, byť s nízkým výnosem.

Zdražování jako signál pro vaše peníze

Spolehlivým ukazatelem, zda vaše úspory potřebují trochu péče řádného hospodáře, je zdražování. Jakmile rostou ceny, za které si kupujete věci běžné spotřeby a platíte za služby, podívejte se i do výpisů vašich depozitních a investičních produktů, jak si stojí.

Význam finanční rezervy

I přes výše uvedená fakta je dobré mít část peněz uloženy na obyčejném spořícím účtu nebo termínovaném vkladu. Finanční polštář je jistota k nezaplacení. Nezapomínejte, že i finanční rezerva má svá pravidla. U příliš nízké rezervy se můžete v případě nepříznivé situace dostat do jistého diskomfortu. Při držení větší finanční rezervy přicházíte o část výnosu, ze kterého byste mohli získat vyšší výnos.

Letmé pohledy na bankovní zůstatky

Pro odpovědný přístup k finančnímu majetku si dopřejte více času, než je pouhý letmý pohled na bankovní zůstatky. Nabízí se podobné srovnání jako při nákupu nového automobilu. U něho se rovněž nedíváte jen na značku a barvu, nýbrž zkoumáte i další ukazatele, jako je spotřeba, velikost úložného prostoru, kubatura anebo výbava.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz