Vlastní bydlení jako jistota zázemí

Zdroj: Pixabay.com

Jistotu zázemí nabízí vlastnické bydlení. Majitel bytu nebo domu má v daném místě jistější existenci.

Vlastnictví nemovitosti je spojováno s celou řadou výhod. Když odmyslíme veškeré náklady spojené s jejím držením, vyjdou nám i takové stavy, jako je stabilita, jistota anebo útočiště před nepřízní osudu. Přesto ani na nájemním bydlení není nic špatného.

V Česku žije zhruba pětina obyvatel v nájemním bydlení. Pronajímatelem jsou často obce, nejčastěji soukromí vlastníci. Za této situace, kdy většina lidí žije ve vlastním, se špatně uvažuje o setrvání v nájmu a nekoupi bytu, či jiné bytové nemovitosti do osobního vlastnictví. V Německu bydlí polovina lidí ve vlastním, druhá je pak v nájmu. Vlastnické bydlení se stalo v tuzemsku doslova posedlostí, kterou rozdmýchaly banky poskytující hypoteční úvěry.

Rozprodej socialistického bytového fondu

Jako příčinu boomu vlastnického bydlení považujeme rozprodej bytového fondu obcí po roce 1989. Jednalo se především o byty v panelových domech, které se prodávaly za zlomkové ceny, které však po čase vystřelily vzhůru. I nyní se dá v obcích napříč republikou setkat s rozprodejem bytů za nižší statisíce korun.

Důraz na vlastní bydlení paradoxně snižuje ochotu lidí stěhovat se za prací.

Přesto musíme dát zapravdu těm, kteří ve vlastním bydlení vidí středobod života. Od nepaměti se říká, že co dům, to hrad. S tímto tvrzením nelze nesouhlasit. Pouze okolnosti, které vedou lidi k nákupu realit by mohly být jiné, než neochota platit dlouhodobě nájem a nic z toho nemít.

V redakci finančního serveru 2FP.cz se na zběsilý nákup vlastního bydlení, především bytových jednotek ve větších městech, díváme značně skepticky. Negativně hledíme především na nafukování bubliny, která zvyšuje ceny bytů.

Omezení příspěvků na bydlení

Vlastnictví nemovitosti lze považovat jako stabilní bod pro život a rodinu. Jde rovněž o ochranu před neustále se zvyšujícím nájemným. Proti zvyšování cen za energie a další utility se dá bránit jejich nižší spotřebou, proti růstu nájemného neexistuje obrana. Především za situace, kdy stát snižuje dávky na bydlení – příspěvku a doplatku na bydlení s cílem omezit jejich nadužívání a zneužívání.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz