Uskromníte se? V důchodu to bude nezbytnost

Zdroj: Pixabay.com

Vědomé snížení životní úrovně a spotřeby není jen rétorickým cvičením. Pro nejednoho důchodce současnosti i budoucnosti půjde o nezbytnost.

Dokážete měsíčně vyjít s 20 tisíci korunami? Tolik činí aktuální průměrná výše starobního důchodu. Pakliže ano, jste buďto senior nebo nenáročný člověk. Případně osoba, která je již nyní okolnostmi tlačená do skromnosti. Propad v příjmech mezi ekonomicky aktivními a starými lidmi je znatelný. Bez finanční rezervy, pro jejíž tvoření je kromě volných peněz, nezbytná i změna nastavení mysli, bude život na stará kola svízelný.

Uskromnění dokáží lidé s vyššími příjmy, neboť je do takové změny netlačí životní okolnosti nýbrž touha vyzkoušet něco nového.

Co znamená snížení životní úrovně?

Pod pojmem snížení životní úrovně si nepředstavujte nic drastického. Uskromnění probíhá na ryze spotřebitelsné úrovni. Jako příklad uvádíme spotřebitelské chování, kdy místo nákupu pěti párů bot ročně si pořídíte páry tři. Stejně jako nebudete trávit zimní dovolenou u moře, nýbrž v Česku na chalupě. Případně budete v zimě topit místo na 24 stupňů Celsia o tři méně. Nepůjdete ve spotřebě za hranu, nýbrž ji pouze snížíte.

Nedobrovolné snížení životní úrovně

Opakem je nedobrovolné snížení životní úrovně. Koho čeká? Každého, kdo nedokáže zavčasu reflektovat rozdíl mezi dosavadní mzdou a budoucím starobním důchodem. Rozdíly mohou být mnohdy i padesátiprocentní. Současný náhradový poměr mezi průměrnou mzdou a starobním důchodem se pohybuje okolo 40 procent. Platí, že čím nižší příjmy, tím je náhradový poměr vyšší. V tomto případě funguje solidarita mezi těmi nízko příjmovými a více příjmovými. S rostoucími příjmy klesá náhradový poměr vůči starobnímu důchodu.

Jak zjistím výši důchodu?

Jak si rychle uděláte obrázek o výši vašeho budoucího starobního důchodu? Využijte ePortál České správy sociálního zabezpečení, kde kromě předpokládané výše důchodu získáte informace o délce pojistné doby a datum odchodu do starobního důchodu. Přihlásíte se do něj pohodlně třeba prostřednictvím bankovní identity.

Jak sevřít příjmové nůžky v penzi?

Proti propastnému rozdílu mezi vašimi stávajícími příjmy a budoucím důchodem se lze vyzbrojit vhodným typem investování. Pole zajištění na stáří je široké. Lze využít produkty podporované státem, ať už jde o státní příspěvky nebo odečet ze základu daně z příjmů do určité výše.

Zajištěním na stáří přivřete příjmové nůžky, kde rozdíl ve vaší životní úrovni může na přijatelné úrovni může činit pár tisícikorun měsíčně, které získáte právě z odložené spotřeby formou investic.

Zdroj:
Autorský článek

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz