Dilema: Spořit nebo zvyšovat příjmy?

Zdroj: Pixabay.com

Spoření má své limity, které jsou ve vašich příjmech. Máte-li je nízké, budou se od nich odvíjet i úspory. Oba ukazatele by se měly od sebe odvíjet.

Často v našich příspěvcích nabádáme čtenáře, jak spořit a jak snižovat výdaje. Ne vždy je možné obojí zvládnout a neexistuje rozumný kompromis. Zvláště tehdy, máte-li příjmy a výdaje totožné a není možné vytvořit větší kladný rozdíl. Poté přichází na řadu nutnost zvýšit příjmy. Nemusíte kvůli vyšším příjmům hned měnit práci nebo si přibírat další pracovní úvazek, byť by šlo o vedlejší aktivitu nebo brigádu. Máte-li štěstí, může vám současný zaměstnavatel zvýšit výplatu. Žádost o zvýšení mzdy je bývá trnitá. Pro úspěšné zvládnutí této mise je k dispozici celá řada technik, jak argumentovat při vyjednávání za vyšší odměnu.

Váháte-li, zda dokážete uspořit, pokuste se předtím o zvýšení příjmů.

Zvyšování příjmů mimo zaměstnání

Nezdařilo se vám zvýšení mzdy? Případně její zvýšení neodpovídá vašim představám? Na řadu přichází malé podnikání. Lze ho vykonávat současně při zaměstnání ve volném čase. Oproti vedlejším pracovním úvazkům má výhodu v neexistenci stropu výše příjmů. Časem se z malého přilepšení může stát regulérní zaměstnání s odpovídajícím příjmem. Záporem je, že máte delší pracovní den, případně víkend. A tím pádem i méně volného času.

Tip: Máte finanční plán? Možná je nejvyšší čas si ho pořídit.

Spoření nahrávají dostatečné příjmy

Aby se vám při spoření dařilo, musí být vaše příjmy vyšší než výdaje. Výdaje se dají rovněž optimalizovat, vytipovat zbytné a zbytečné výdaje, bez kterých se obejdete. Drsnější forma spoření má v nejednom případě za následek změnu ve vašem běžném spotřebním životě.

Spoření tak nebývá jen o drastické finanční dietě. Stačí přehodnotit dosavadní výdaje, které na kvalitu vašeho života nemají nejmenší vliv.

Omezení konzumního života

Krátkodobě je to snesitelné řešení, z dlouhodobého hlediska se velice lehce dostanete na okraj své sociální bubliny. Nikdy není na škodu omezit své výdaje. Zvláště máte-li dražší záliby, které vás třeba nebaví, anebo se jim nedokážete dostatečně věnovat. Třeba členství v tenisovém, golfovém nebo sportovním klubu můžete na čas pozastavit, případně ho zcela zrušit. To samé se týká i vašich dětí a jejich kroužků a mimoškolní činnosti. I zde se dá relativně dobře ušetřit, aniž by vás to citelně bolelo.