Připravte se na změny penzijka

Zdroj: Pixabay.com

Od ledna 2024 nastanou v penzijních produktech změny, které významně ovlivní vaše stávající spoření na penzi. Poradíme vám, jak se na změny co nejlépe připravit.

Vláda Petra Fialy upravila penzijní produkty: penzijní připojištění a doplňkového penzijní spoření. Změny se týkají státních příspěvků v závislosti na úložkách střadatelů, lidí starších 65 let nebo zavedením nového „alternativního penzijního fondu“.

Změny jsou vynucené především z úsporných opatření státního rozpočtu. Pro vybrané starší střadatele znemožňují čerpání státních příspěvků.

Vyšší úložky, nižší státní příspěvky

Stávající státní příspěvky se od ledna 2024 změní. Pro získání jejich maximální možné výše bude nutné odložit o 70 procent vyšší částku než dosud. Nyní, pro získání 230korunového státního příspěvku, stačilo měsíčně poslat do „penzijka“ tisícikorunu.

Nově bude pro získání maximálního možného příspěvku ve výši 340 korun zapotřebí 1700 Kč. Ač je státní příspěvek vyšší oproti současnému stavu, v procentním poměru je nižší. Stávajících 230 korun činí vůči tisícikoruně 23 procent, 340 korun vůči 1700 korunám jen pětinu, tj. 20 procent.

Sleva na dani z příjmu se odvíjí od příspěvků vyšších 1700 korun měsíčně (nebo ročního ekvivalentu). Do penzijních fondů lze platit na měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční bázi.

Budete-li nadále posílat do penzijního spoření tisícikorunu měsíčně, státní příspěvek se vám od nového roku sníží na 200 korun.

Detailnější pohled na státní příspěvky shrnuje přiložená tabulka.

Výše státních příspěvků na penzijním spoření

Měsíční úložka Státní příspěvek od 2024 Státní příspěvek nyní
300 Kč 0 Kč 90 Kč
400 Kč 0 Kč 110 Kč
500 Kč 100 Kč 130 Kč
600 Kč 120 Kč 150 Kč
700 Kč 140 Kč 170 Kč
800 Kč 160 Kč 190 Kč
900 Kč 180 Kč 210 Kč
1 000 Kč 200 Kč 230 Kč
1 100 Kč 220 Kč 230 Kč + sleva na dani
1 200 Kč 240 Kč 230 Kč + sleva na dani
1 300 Kč 260 Kč 230 Kč + sleva na dani
1 400 Kč 280 Kč 230 Kč + sleva na dani
1 500 Kč 300 Kč 230 Kč + sleva na dani
1 600 Kč 320 Kč 230 Kč + sleva na dani
1 700 Kč 340 Kč 230 Kč
1700 Kč a více 340 Kč + sleva na dani 230 Kč + sleva na dani

Zdroj: Ministerstvo financí ČR; Zpracování: 2FP

Senioři přijdou o státní příspěvky

Oblíbeným finančním produktem starých lidí je překvapivě penzijní spoření. Pětiletá fixační doba, po kterou je nutné držet tento produkt a aktivně do něho posílat příspěvky, je ideální pro naspoření dostatečně vysoké finanční rezervy. Nyní si aktivně na stáří spoří 750 tisíc starých lidí pobírající starobní důchod. Z penzijka se postupem času stalo nové stavební spoření, které nepřináší tak dobrý poměr úložky vs státní podpora.

Zvýšení doby spoření

Současně se zvýší minimální doba spoření. Z nynější podmínky 60/60 přeskočí na 60/120. První číslo uvádí minimální věk, od kterého je možné bez omezení nakládat s penzijním spořením, druhé číslo vyjadřuje počet měsíců, po které je nutné spořit. V praxi to znamená, že nejméně 60 měsíců muselo být s úložkou. Pokud jste například jednou, dvakrát během této doby vynechali, prodlouží se vám vázací doba o měsíc, dva na 61 nebo 62. Existují smlouvy trvající desítky měsíců, avšak úložek je na nich poskrovnu.

Nově bude muset penzijka chtivá osoba spořit nejméně deset let, potažmo během budoucnosti mít nejméně 120 měsíčních úložek (nebo jejich přepočtu do kvartálních, ročních apod.).

Zatímco důchodci o podporu přijdou okamžite po prvním lednu 2024, pravidlo zvyšující počet úložek bude platné pro nové smlouvy. Stejně jako podmínka pro čerpání renty, což je téma na samostatný článek. Nyní je možné vypořádat penzijní spoření najednou, místo zamýšleného čerpání renty po předem stanovenou dobu.

Alternativní penzijní fond

Poslední výraznou změnou je zavedením nového pojmu, alternativního penzijního fondu, který značně rozšíří možnosti investování skrze penzijní společnosti. Pro standardního klienta penzijní společnosti, který má do starobního důchodu 20 let a více, je nejlepší možnou strategií změnit investiční strategii fondu na dynamickou (někdy též nazývanou agresivní), zvýšit značně své úložky a získat příspěvky od zaměstnavatele.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz