Mzdy jinak: Minimální, důstojná, mediánová a průměrná

Zdroj: Pixabay.com

Mzdy a platy mají mnoho podob. V médiích se objevují různé typy mezd, které vycházejí nejen ze statistiky, nýbrž i čistě z politických rozhodnutí nebo z akademické půdy.

Informace o průměrné mzdě se v médiích vyskytují opakovaně v okamžiku, kdy Český statistický úřad zveřejní informace o čtvrtletním nebo ročním vývoji. Diskusní fóra okamžitě zachvátí příspěvky dvou táborů komentujících. Jeden žehrá na to, že danou výši průměrné mzdy nevidí a druhá se té první skupině pošklebuje, že jsou flákači, když nemají průměr.

Průměrná mzda
Mediánová mzda
Minimální mzda
Důstojná mzda

Průměrná mzda

Průměrnou mzdu počítá Český statistický úřad na základě informací plynoucích od zaměstnavatelů. Průměrná mzda za 1. čtvrtletí 2023 činila 41 265 korun. Oproti ostatním „mzdám“ jde o průměr, kdy se sečtou všechny mzdy a vydělí počtem jejich příjemců.

Příklad: Pokud by deset zaměstnanců mělo hrubou mzdu 20 tisíc korun a jedenáctý 100 tisíc, bude průměr za všech 11 osob činit 27 272 korun.

Do průměrné mzdy spadají prémie, odměny, práce za přesčasy, o svátcích, v noci apod.

Mediánová mzda

Medián je statistický pojem pro rozdělení daného souboru na dvě poloviny. S ohledem na mzdu byl za 1. čtvrtletí 2023 mzdový medián 34 741 korun hrubého. Polovina pracujících v Česku má mzdu nižší než je medián, druhá polovina ji má vyšší. Oproti průměrné mzdě je mediánová mzda transparentnější. Pravdivěji zachycuje mzdovou situaci na trhu práce.

U průměrné a mediánové mzdě je dobré sledovat i vývoj v krajích. Již delší dobu platí, že v Praze jsou mzdové průměry a mediány nejvyšší oproti zbytku republiky.

Minimální mzda

Minimální mzda se stanovuje čistě z politického rozhodnutí, byť s ohledem na tripartitu (vláda, odbory, zaměstnavatelé) nejde vyjít vstříc každému. Odbory by si představovali minimální mzdu vyšší než zaměstnavatelé. Nynější výše minimální mzdy činí 17 300 korun hrubého za plný úvazek. Minimální mzdu pobírají zhruba dvě procenta zaměstnanců.

Spolu s minimální mzdou se skloňuje i zaručená, tzv. garantovaná mzda, kdy jsou jednotlivé profese rozděleny do osmi skupin, které mají zaručenou mzdu. Často se však v garantované mzdě podvádí. Dobrým příkladem jsou kuchaři nebo švadleny, obé profese jsou kvalifikovanější, avšak z úsporných důvodů zaměstnavatelé pro kuchaře nebo švadleny uvádějí do pracovních smluv pozice jako je šička nebo pomocná síla v kuchyni, které jsou v nižším stupni a tím pádem jim platí méně.

Důstojná mzda

Akademický koncept důstojné mzdy vychází z výpočtu vědců institucí jako je Akademie věd ČR nebo ČSÚ. Na základě osmi skupin běžných životních nákladů (potraviny, bydlení, oblečení a obuv, doprava, telekomunikace, zdraví a hygiena, volný čas a vzdělávání a úspory) byla spočítána minimální důstojná mzda pro Česko a pro Prahu. V Česku byste letos měli vyjít s 40 912 korunami hrubého měsíčně, v Praze pak s 42 776 korun.