Penzijko: Jistota „nuly“ připravuje zbytečně přes dva miliony lidí o výnosy

Prázdná peněženka
Zdroj: Pixabay.com
Nízká penzijní gramotnost ožebračí každoročně 2,4 miliony lidí. Důvod? Nechávají své peníze na stáří v penzijním připojištění. Ukážeme pár čísel mluvící za vše.

Ve třetím pilíři důchodového systému si koncem roku 2023 podle údajů Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) spořilo a investovalo 4 225 016 účastníků. Meziročně se jejich počet snížil o 165 158. Snížení počtu lze interpretovat jako dosažení věku 60 let nebo předčasné zrušení smlouvy. Nová legislativní úprava podmínek mohla stávající účastníky přimět k ukončení spoření. Třetí pilíř je soukromý, který spravují penzijní společnosti. Ve správě mají 595,5 miliardy korun.

Do třetího pilíře patří penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Penzijní připojištění již nelze sjednat.

Ve starém penzijku loni tratili všichni účastníci

Ve starém penzijním připojištění drží své peníze 2 413 273 účastníků a jejich loňské vklady a příspěvky státu a zaměstnavatele činily 59,3 miliardy korun (bez započtení výnosů). Meziročně se počet účastníků snížil o 338 134. Prvotní odhady výnosů v tomto typu penzijního spoření se pohybují mezi jednotlivými penzijními společnostmi v rozmezí od 0,3 do 5,7 procenta. Finální výnosy budou známy koncem dubna. Zřejmě se budou lehce lišit.

Inflace za rok 2023 činila 10,7 procenta. Pokud byly vaše výnosy nižší, dosáhli jste ztráty.

Nízké výnosy transformovaných fondů (bývalé penzijní připojištění) musí vykazovat nezáporné zhodnocení, což je jejich zákonná povinnost. Mezi investiční nástroje patří především peněžní a dluhopisové nástroje, které jsou určené zákonem.

Vývoj měsíčních příspěvků a objemu spravovaných peněz za rok 2023

Penzijní připojištění Doplňkové penzijní spoření
Příspěvek účastníka 754 Kč 812 Kč
Státní příspěvek 180 Kč 192 Kč
Příspěvek zaměstnavatele 1 116 Kč 1 176 Kč
Počet účastníků 2 413 273 1 811 743
Přepočtený objem vkladů* 59 366 515 800 Kč 47 395 196 880 Kč

Zdroj: APS ČR; Zpracování: 2FP

Poznámka: *) Přepočtený objem vkladů je součet příspěvků účastníků a jeho zaměstnavatele a státního příspěvku, vše je vynásobené 12 měsíci a počtem účastníků.

Výnosy až 31 procent

V novém doplňkovém penzijním spoření mělo uložené finanční prostředky 1 811 743 účastníků v celkové loňské výši 47,3 miliardy korun (bez započtení výnosů). Meziročně se zvýšil počet účastníků o 172 976. Výnosy se pohybovaly mezi 6,35 až 31,09 procenty. Tak velký rozptyl je daný počtem investičních strategií, které penzijní společnosti nabízí.

Mezi investiční strategie patří povinné konzervativní fondy, vyvážené a dynamické účastnické fondy. Některé penzijní společnosti nabízí i další názvy jako jsou garantované, spořící nebo etický účastnický fond. Jednou ročně mohou účastníci využít možnost změny investiční strategie.

Staré penzijko přesunout do nového

Jak je patrné z textu výše je nejvyšší čas změnit typ penzijního produktu. Máte-li do penze deset let a déle, určitě stojí za promyšlení sjednání doplňkového penzijního spoření, případně ponechání stávajícího penzijního připojištění a založení druhého, nového penzijka. Na dlouhodobém investičním horizontu budete zbytečně ztrácet část výnosů.

Zdroj:
Asociace penzijních společností ČR
Autorský článek

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz