Mimořádná úložka jako pojistka proti inflaci

Zdroj: Pixabay.com

Pomalu přicházejí časy vyšší inflace, která z vašich vkladů ukrojí svůj díl. Pro zachování hodnoty peněz existuje jednoduchá ochrana.

Jste-li odpovědní spořitelé, máte část vašich peněz uložených na běžných bankovních anebo spořících účtech. Jenže běžné účty nejsou dlouhodobě úročené a úroky na spořících kontech jakbysmet. Výnosy vyšší jednoho procenta v minulém roce jsou spíše výjimkou. Podobnou situaci zažijí i majitelé penzijního spoření, kteří jsou v transformovaných fondech. Ani u nich se nedá předpokládat vyšší výnos jednoho procenta.

Inflace nyní činí zhruba 13 procent a výnosy na spořících účtech anebo třeba v transformovaných fondech ji dokázaly výrazně zkrotit.

Pro tyto případy přicházíme s jednoduchou ochranou, jak uchovat hodnotu vašich peněz. Nevýhody jsou dvě – musíte vynaložit odpovídající sumu a za druhé tak činit pokaždé, kdy je inflace vyšší než reálné výnosy. Na depozitních produktech je to prakticky každoročně.

Příklad: Sto tisíc na spořicím účtu

Pro snadnější pochopení mimořádné úložky budeme vycházet ze spořícího účtu, na kterém máte finanční rezervu ve výši sto tisíc korun. Úroková sazba je jedno procento. Inflace činí 2,5 procenta. Hrubý úrokový výnos byl tisíc korun, čistý 850 Kč očištěný o 15procentní srážkovou daň, kterou za vás odvede banka.

Uvedená inflace znehodnotila vklad o 1 650 korun (2 500 – 850 Kč). Takovou sumu je nutné vložit na spořící účet, aby vklad stále odpovídal reálné hodnotě sto tisíc korun, jako tomu bylo před rokem.

U penzijního spoření je tomu obdobně. Stačí na účet vedený u penzijní společnosti poslat mimořádnou platbu, která odpovídá meziročnímu nárůstu inflace.

Jak se bránit inflaci

Ochrana proti inflaci existuje, přesto není všemocná. Je na každém, jak velkou potřebuje finanční rezervu a zda ji zčásti nepřemění na investici.

Jste-li účastník transformovaných fondů zase můžete zvážit, zda nepřejdete do účastnických fondů, kde si lze vybrat z několika investičních strategií – od konzervativní až po dynamickou.

Pro získání nadstandardního výnosu, který bude dlouhodobě překonávat inflaci, je vhodné se poohlédnout po takové investiční strategii, která je z větší části tvořená akciemi. Druhým nezbytným faktorem je čas hrající významnou roli. Pětileté investiční horizonty jsou výchozí, ideální jsou pak ty superdlouhé – třicet a více let.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz