Jak na mizející peníze

Zdroj: Pixabay.com

Mizející peníze jsou častým problémem v osobním i rodinném rozpočtu. Poradíme vám, jak se připravit n většinu běžných nenadálých plateb.

Máte pocit, že vaše peníze dlouho nezůstanou na vašem účtu? Důvodem může být třeba to, že nepočítáte anebo zapomínáte na výdaje, které objevují sporadicky. Většinou jednou za pár let. Ukážeme vám, jak se dobře připravit, abyste na tyto nečekané výdaje nemuseli rozpouštět finanční rezervu. V horším případě použít kontokorent anebo si brát půjčku.

Odhadujte a předvídejte

Jazyková škola pro vás nebo vaše děti, zájmové kroužky, školní výlet, nedoplatek za plyn či elektřinu anebo jen o trochu větší nákup oblečení nebo vybavení domácnosti. To jsou společné jmenovatele mizejících peněz. Ony však nemizí, pouze s nimi nepočítáte, což způsobuje výpadky ve vašem hospodaření.

Nezbytným krokem je detailní přehled příjmů a výdajů. Jednoduchou analýzou odhalíte trhliny ve vašich financích.

Počítejte s většími výdaji

Při plánování výdajů si nechte na účtu rezervu. Bohatě stačí pět procent, které na nic nepotřebujete a zároveň peníze nikam neodkládejte. Ponechte je volně na běžném bankovním kontu. Časem se dostanete na takový zůstatek, ze kterého dokážete mimořádný výdaj zaplatit.

Minulé a budoucí výdaje

Jakmile vám kdykoliv v minulosti vznikl výdaj, který jste nejméně dvakrát nebo třikrát platili, zvyšuje se šance, že tomu tak bude i nadále. Ideálním příkladem jsou nedoplatky na energiích. Ty mohou být zcela ojedinělé anebo se po několika letech cyklicky objevovat. Podívejte se do výpisů z vašeho účtu anebo internetového bankovnictví a nechte si vyselektovat všechny mimořádné platby. Jako klíč použijte již zmíněné nedoplatky na energiích nebo plynu. Podobně si uděláte obraz i tom, když vám přijde nenadálá platba, která se zcela ztratí, rozpustí v každodenních výdajích.

Plánujte dlouhodobě

Každý výdaj se dá odhadnout, případně očekávat. Měsíční nebo roční platby mají svůj rytmus. Zjistěte ho a počítejte s ním dopředu. Po roce už ani nebudete vědět, že jste kdy měli problém s placením.

Finanční rezerva

Mějte na běžném účtu pohotovostní finanční rezervu. Nemusí být nikterak vysoká – ideálně taková, ze které poplatíte větší část vašich běžných měsíčních výdajů. Nenadálá platba navíc vás tak nerozhodí. Nezaměňujte s tříměsíční finanční rezervou, což je trochu něco jiného.

Odkládejte zbytečné nákupy

Vyhněte se zbytečným výdajům a ty zbytné co nejvíce omezte. Budete-li přesto chtít zbytečný/zbytný nákup uskutečnit, počkejte do doby, než budete mít na bankovním účtu dostatečný zůstatek.