Kdo je investiční poradce?

Zdroj: Pixabay.com

Nastartujte kariéru investičního poradce. Seznamte se s profesními požadavky a náplní práce poradce pro investice a správu majetku.

Investiční poradce je odborník, který poskytuje klientům rady o investování do cenných papírů, spoření, pojištění a dalších finančních témat. Investiční poradce spravuje portfolia klientů nebo jim nabízí jednorázové konzultace.

Chcete-li se stát investičním poradcem, bude zapotřebí následující penzum dovedností a vzdělání.

Vzdělání a registrace investičního poradce

Investiční poradce by měl mít alespoň bakalářský titul nejlépe v oboru ekonomie, financí nebo účetnictví. Někteří zaměstnavatelé nebo klienti mohou vyžadovat i vyšší stupeň vzdělání. Mezi žádané profesní certifikace patří CFA (Chartered Financial Analyst) a CFP (Certified Financial Planner).

Investiční poradce musí být registrován u České národní banky jako zprostředkovatel cenných papírů. K tomu musí absolvovat seminář pořádaný Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců a složit zkoušku z odborné způsobilosti. Chce-li investiční poradce zprostředkovávat i pojišťovací služby, musí splnit další podmínky stanovené zákonem o pojišťovnictví.

Zkušenosti a dovednosti poradce

Investiční poradce by měl mít dostatečně dlouhou a relevantní praxi v oblasti financí, investic nebo poradenství. Praxi získá třeba v bance, investiční společnosti, pojišťovně nebo finančním oddělení firmy. Zkušenosti jsou důležité pro získání důvěry klientů a prokázání schopnosti analyzovat trhy, vyhodnocovat rizika a navrhovat vhodné strategie.

Pro investičního poradce jsou klíčové dobré komunikační, prezentační a vyjednávací dovednosti. Často naslouchá potřebám a cílům klientů, vysvětluje jim složité finanční koncepty a musí je přesvědčit o vhodnosti svých doporučení. Poradce pro investice by také měl mít analytické, matematické a statistické dovednosti.

Čísla, grafy, tabulky

Důležitá je schopnost pracovat s čísly, grafy, tabulkami a programy pro finanční analýzu a modelování. Investiční poradce pro svou práci potřebuje organizační dovednosti. Často bude řešit různé problémy. Mezi nezbytné vlastnosti je schopnost správy více projektů najednou, dodržování termínů a umění reagování na proměnlivém trhu.

Splňujete-li tyto požadavky máte předpoklady pro práci investičního poradce. Směle se můžete pustit o ucházení o zaměstnání v různých typech společností, jako jsou banky, investiční společnosti, pojišťovny, finanční plánovací firmy nebo nezávislé poradenské kanceláře. Dveře máte otevřené i k založení vlastní firmy nebo práci konzultant na volné noze.

Ať už si vyberete libovolnou cestu, předpokladem k úspěchu je získávání a udržení klientů. K tomu budete budovat dobré pověsti, profesionální prezentace, účinný marketing a síťování. Nutností je sledovat vývoj na trhu, aktualizovat dosavadní znalosti a dovednosti a dodržovat etické a právní normy.

Být investičním poradcem není snadné. Odměnou za dobrou práci bývá zajímavá a finančně bohatá kariéra. V případě zájmu o finance a investice a pomáhání lidem k dosažení jejich finančních cílů, pokuste se proniknout do tohoto náročného a lukrativního byznysu.