Investování: Aktivní a pasivní

Zdroj: Pixabay.com

Začínající investoři dělají celou řadu chyb. Stačí se vyhnout hamižnosti a potlačit ambici při překonávání trhu. Zbytečně přichází o peníze a především čas, který mohl pracovat pro ně.

Pouček pro začínající i mírně pokročilé investory je celá řada. Pádným argumentem je, že privátně spravované investice mají v desetiletém horizontu průměrný roční výnos okolo dvou procent. Akciové indexy sledující národní burzy, jako je třeba S&P 500 nebo klidně pražský PX, dosahují výnosů vyšších. Jen S&P 500 má v desetiletém horizontu výnos okolo osmi procent.

Otázka zní poměrně jednoduše, je lepší investovat tím, že investor bude sledovat trh a snažit se dělat správná rozhodnutí, nebo nakoupí daný index a nechá trh, ať mu investici sám zhodnotí?

Peníze, stejně jako rozhodnutí je pouze na vás. V redakci finančního serveru 2FP.cz se přikláníme k pasivnímu investování. Vidíme v něm jednoduchý způsob, jak se spolupodílet na výnosech a zároveň se nestresujeme vývojem trhů.

Aktivní investování

Aktivní investování probíhá nákupem konkrétních cenných papírů, jedno zda akcií nebo dluhopisů. Za každým nákupem nebo prodejem probíhá celá řada rozhodnutí, od relativně racionálních po emotivní. Otevřené podílové fondy nebo penzijní fondy se snaží na základě investiční strategie najít vhodné tituly, které jsou z jejich pohledu podhocené a čekat na zhodnocení, případně výplatu dividendy. A ve správný okamžik akcii prodat. Tento proces se opakuje.

Informace má pro investování cenu zlata. Řada informací je dostupná pro široké zástupy investorů, kteří na jejich základě promýšlí své další investiční kroky. Činit správná investiční rozhodnutí je obtížné i pro profesionály, kteří trhy sledují dlouhé roky. Nechceme odrazovat nováčky, ale představa, že laik překoná trh, respektive se mu bude dařit ho překonávat dlouhodobě, je nízká až žádná. Zkušení portfoliomanažeři mají plné ruce práce tím, aby dokázali vytvořit dostatečný výnos fondu, který spravují.

Pasivní investování

Pro pasivní investování nepotřebujete žádné speciální dovednosti ani zkušenosti. Stačí dodržovat pár základních pravidel jako je finanční disciplína, investiční horizont a investiční strategie. A take vybrat vhodnou investiční platformu, přes kterou nakoupíte aktiva.

Pasivní investování je často realizováno přes ETF, tzv. burzovně obchodovaný fond, který investuje do celého indexu, tj. nakupuje cenné papíry fondu, který podle předem známých vah investuje do jednotlivých titulů kopírující daný index. V případě pražského PX je to 14 akciových titulů, u S&P 500 pak 500 akcií největších amerických společností.

Zastoupení jednotlivých společností v burzovních indexech jsou seřazené podle tržní kapitalizace, respektive její hodnotou. Tržní kapitalizace se oceňuje na burzách každý den. Prostě se vynásobí počet akcií a jejich aktuální hodnota.