Jak spořit na stáří a důchod?

Zdroj: Pixabay.com
Spoření na stáří a důchod je důležité pro každého, kdo chce mít jistotu, že bude mít dostatek finančních prostředků v pozdějším věku.

Na důchod je potřeba investovat. Spoření se hodí především pro krátkodobé uložení peněz. Spořicí účty, termínované vklady nebo stavební spoření by měly sloužit pro odložení disponibilní finanční rezervy. Držet na nich volné peníze s cílem ochránit je před inflací je naivní. Právě ochrana před ztrátou hodnoty peněz – inflací – je nejvhodnější právě investování. Přesto je investování až jako druhá možnost pro zajištění budoucích příjmů na penzi.

Mezi nejlepší způsoby, jak spořit na stáří a důchod, patří následující možnosti:

Vyšší platby na sociální pojištění

Zvyšte si dobrovolně platby na sociálním pojištění, čímž si zajistíte vyšší státní důchod v budoucnosti. Tato možnost je vhodná zejména pro osoby samostatně výdělečně činné, které platí nižší sazbu sociálního pojištění. Jste-li v pracovním poměru jako zaměstnanec, usilujte o co nejvyšší mzdu nebo plat.

Délka pojištění

Váš budoucí starobní důchod se vypočítává na základě hrubé mzdy a celkově odpracovaných let. Vyloučené doby jako je základní vojenská služba, studium nebo rodičovská či mateřská dovolená, vám sami o sobě důchod nezvýší. Určitě se vyvarujte práci na černo nebo zbytečné práci na švarcsystém, kdy místo zaměstnaneckého poměru fakturujete na IČo.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je štědře podporovaný penzijní produkt. Kdo to myslí se zajištěním na stáří vážně, měl by si DPS sjednat a pokusit se o co nejvyšší státní příspěvek. Stát vám za roční úložku 20 400 korun přispěje až 4080 korun ročně.

Nevýhodou „penzijka“ jsou vyšší poplatky a nemožnost vybrat celou jistinu předčasně, respektive bez ztráty příspěvků zaměstnavatele a zpětného dodanění.

Investice do ETF

Složeným úročením, které je s investováním spojené, si lze zvýšit dostatečnou finanční rezervu na stáří a důchod. Nejvhodnější metodou, jak dlouhodobě investovat, je nákup burzovně obchodovaných fondů, ETF. Pro nákup lze využít investiční platformu typu Portu, Fondee nebo Indigo.

V dlouhém investičním horizontu představují právě ETF jistotu vyšších výnosů, než nákup jednotlivých akcií nebo otevřených podílových fondů.

Před investicemi do otevřených podílových fondů je dobré zvážit, zda se vám vyplatí investovat i přes vyšší poplatky. Při dvouprocentním ročním poplatku za správu přijdete na 20letém investičním horizontu až o čtvrtinu výnosu.

Rekonstrukce domu nebo bytu

Předtím než odejdete do penze je dobré zrekonstruovat bydlení. Zateplit, koupit nový kotel, vyměnit okna za úspornější. Modernizace bydlení a snížení energetické náročnosti bydlení je prvním krokem k trvalým úsporám za vytápění a energie.

Mnohdy pomůže lidem právě rekonstrukce bydlení, aniž by museli mít našetřené milionové sumy.

S přispěním Evy Nachtmannové