Vyznejte se ve fondech: Penzijní, podílový a kvalifikovaný

Zdroj: Pixabay.com

Investiční zoo, tak se dá nazvat mírně nepřehledný stav na českém investičním trhu. Víte, jaký fond kdo nabízí a jaké má základní charakteristiky?

Investování je v Česku výnosný byznys. Provozují ho velké bankovní nebo pojišťovací skupiny, tak i menší subjekty. Těm mnohdy stačí založit obchodní společnost s ručením omezeným a mírně ohnout zákon a obejít regulaci České národní banky. O případných investičních podvodech v tomto příspěvku psát nebudeme, neboť jde o velké téma samo o sobě.

Dominantní typy fondů jsou v Česku dva: penzijní a podílový, které jsou následované fondy kvalifikovanými a alternativními. Investiční dotazník je společný pro všechny typy investování, stejně jako informace o fondech ve statutu nebo prospektu.

Otevřený podílový fond

Otevřený podílový fond (OPF) je určený pro drobné investory, kteří jsou schopni posílat měsíčně alespoň pár stokorun, 300 nebo 500 korun, abychom byli konkrétní a fondy je často vyžadují. Větší částky samozřejmě mohou rovněž posílat. Zřizovatelem OPF je investiční společnost, která v prospektu konkrétního fondu informuje potenciálního investora s investiční strategií a rizicích spojených s investováním. Vyplnění investičního dotazníku je pro začátek investování nezbytné. Pro drtivou většinu lidí jsou otevřené podílové fondy dobrou variantou.

Bezpečným místem pro investování jsou investiční společnosti patřící pod velké banky. Máte-li účet například v České spořitelně, ČSOB nebo Komerční bance, využijte jejich fondovou nabídku.

Penzijní fond

Penzijní fondy spravují penzijní společnosti (právní forma akciová společnost), které spravují dva základní produkty. Historické penzijní připojištění, které si již od roku 2013 nelze sjednat a novější verzi nazvanou doplňkové penzijní spoření, které kombinuje otevřené podílové fondy se státními příspěvky a daňovými slevami a zároveň nízkými poplatky.

Investovat do „penzijka“ lze od pár stokorun měsíčně, pro zvýšení úspor je dobré odkládat tolik, abyste získali maximum ze štědré státní podpory.

Investiční strategii v penzijních fondech si vyberete a jednou ročně ji můžete změnit. S ohledem na dlouhodobost spoření je vhodnější neměnit investiční strategii příliš často. V nižším věku je dobré začít s dynamickou, akciovou strategií a před důchodem ji přeměnit na dluhopisovou. Doporučení jakou zvolit vhodnou strategii vám podá penzijní společnost.

Fondy kvalifikovaných investorů

Kvalifikace investorů se odvíjí od výše investice, kterou je dotyčná osoba schopna investovat. Buďto jde o ekvivalent 40 tisíc euro (jeden milion korun) nebo 125 tisíc eur (3,5 milionu korun). Na tuzemském trhu se setkáte s právní úpravou SICAV a ZISIF. Zatímco SICAV je více regulovaný Českou národní bankou, ZISIF podléhá formálnější regulaci a dohledu. Máte-li na výběr mezi SICAVem a ZISIFem, první zmíněný je bezpečnější pro investice. Tato podmínka neplatí absolutně, slouží spíše jako vodítko pro snazší rozhodnutí.

Alternativní fondy ZISIF jsou určené především pro malé skupinky investorů, kteří se znají. Typicky jde o uložení peněz pro rodiny a přátele, kteří chtějí investovat v jednom investičním vehiklu.

Nyní znáte základní rozdíly fondů a investičních společností.