6 mýtů o předdůchodu: Pravda o alternativě k předčasnému důchodu

Spokojení senioři
Zdroj: Pixabay.com
Předdůchod se v posledních letech stává atraktivnější volbou pro ty, kteří se chtějí z pracovního života stáhnout dříve, než dosáhnou řádného důchodového věku.

Důvodem je zhoršení podmínek pro předčasný důchod. Podíváme se na šest nejčastějších mýtů o předdůchodu a objasníme, jak to ve skutečnosti funguje.

Mýtus 1: Důchod v předdůchodu je stejně vysoký jako při práci až do důchodového věku

To není pravda. Měsíční starobní důchod po dosažení řádného důchodového věku je vyšší než při využití předdůchodu a následném odchodu do řádného důchodu. Důvodem je, že období čerpání předdůchodu se nezapočítává do náhradní doby pojištění pro výpočet starobního důchodu. Na druhou stranu, pokud se rozhodnete pro předčasný důchod, váš měsíční starobní důchod bude značně krácen za předčasnost. Z tohoto důvodu je předdůchod obvykle výhodnější variantou než předčasný důchod.

Mýtus 2: V předdůchodu se dá pracovat pouze na dohody

To není pravda. Předčasní důchodci nemají omezení ohledně typu zaměstnání, ze kterého by jim vznikla povinnost platit sociální pojištění. V praxi to znamená, že v předdůchodu můžete mít libovolně vysoké příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Čerpání předdůchodu a aktivní příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti se vylučují.

Mýtus 3: Předdůchodci nemají nárok na slevu na poplatníka

To není pravda. Na základní daňovou slevu na poplatníka, která v roce 2024 činí 30 840 Kč, mají nárok všichni daňoví poplatníci, včetně pracujících nebo podnikajících předdůchodců. Zaměstnanci čerpají slevu na poplatníka měsíčně při výpočtu čisté mzdy v částce 2 570 Kč.

Mýtus 4: Nízký příjem v předdůchodu snižuje starobní důchod

To není pravda. Předdůchodci, kteří si ke svému předdůchodu přivydělávají na dohody nebo zkrácený úvazek a jejich aktuální příjem je nízký, se nemusí obávat, že to bude mít negativní vliv na výši starobního důchodu. Období čerpání předdůchodu lze hodnotit jako vyloučenou dobu pojištění i při nízkých příjmech. To znamená, že nízké mzdy během čerpání předdůchodu „nerozmělní“ osobní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává starobní důchod.

Mýtus 5: Předdůchodce nemůže odejít do předčasného důchodu

To není pravda. Čerpání předdůchodu nevylučuje možnost odchodu do předčasného důchodu. Řádný starobní důchod i předčasný důchod vyplácí stát. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření.

Mýtus 6: Nenáleží jim podpora v nezaměstnanosti

To není pravda. Na podporu v nezaměstnanosti mají nárok i občané čerpající předdůchod, pokud splňují minimální dobu pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Čerpání předdůchodu nevylučuje možnost pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Zdroj:
Autorský článek