13 důvodů proč lidé nespoří na důchod

Hodně štěstí
Zdroj: Pexels.com

Důchod je jednou z nejočekávanější životních událostí. Přesto se najde velká skupina lidí, kteří se na důchod nijak nepřipravují. Důvodů je celá řada.

Je důležité si uvědomit, že nespoření na důchod může mít vážné následky. Ve stáří se můžete bez dostatečných finančních prostředků potýkat s chudobou, závislostí na druhých a nízkou životní úrovní. Proto je důležité začít spořit na důchod co nejdříve a pravidelně odkládat i malé částky.

Existuje mnoho způsobů, jak spořit na důchod, a je důležité si vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám a možnostem.

1. Nedostatek financí

Mnoho lidí má nízké příjmy a sotva si dokáže dovolit pokrýt běžné životní náklady, natož odkládat peníze na důchod. Proto myšlenky na budoucí zajištění na stáří odkládají nebo prostě vypustí.

2. Krátkodobé myšlení

Zaměření na uspokojení okamžitých potřeb a přání, aniž by lidé mysleli na dlouhodobou budoucnost. Důchod se jim zdá vzdálený a abstraktní. Proto nevidí důvod spořit si na něj peníze.

3. Nedostatek povědomí

Ne každý si uvědomuje důležitost spoření na důchod a neví, jak na to. V Česku je základní finanční gramotnost na nízké úrovni. S penzijní gramotností jsou na tom lidé o dost hůř než s finanční. Nedostatek osvěty o důchodovém systému hraje rovněž svou roli.

4. Dluhy a úvěry

Lidé s úvěry jako jsou hypotéky, leasingy a spotřebitelské úvěry nemají peníze nazbyt pro investování na důchod. Dluhy obecně drtí řadu lidí. Netřeba opomenout, že desetina lidí má exekuci. O volných financích na důchodové spoření si mohou leda nechat zdát.

5. Nečekané výdaje

Život je plný nečekaných výdajů, jako jsou opravy auta, náklady spojené s domácností a dětmi nebo ztráta zaměstnání. Podobné výdaje spolehlivě naruší veškeré spoření na důchod. Navíc donutí lidi čerpat z naspořených peněz.

6. Naděje na státní důchod

Spoléhání na státní důchodový systém, že jim zajistí dostatek peněz na stáří může být v budoucnosti lichá naděje. Státní starobní důchody se v čase budou snižovat a nebudou stačit na pokrytí všech výdajů.

7. Nedostatek důvěry v investiční systémy

S nízkou úrovní finanční gramotnosti se line i obava ze ztráty peněze. Proto se mnozí vyhýbají investování v investičních produktech.

8. Plány na předčasný odchod do důchodu

I přes plánování předčasného odchodu do důchodu si lidé nespoří tolik, aby pro ně propad v příjmech nebyl rizikový. Je důležité si uvědomit, že předčasný odchod do důchodu znamená negativní dopad na výši důchodu.

9. Neznalost možností spoření

Existuje mnoho způsobů, jak spořit na důchod, a ne každý si je vědom všech možností. Informujte se o různých typech investování, jako je doplňkové penzijní spoření, investiční platformy nebo dlouhodobý investiční produkt. Vyberte si jednu nebo dva investiční možnosti, které nejlépe vyhovují vašim individuálním potřebám a možnostem.

10. Strach z rizika

Investování do důchodových programů s sebou nese riziko. Neriskujte zbytečně, ale rovněž se investování nevyhýbejte. Zbytečně si snížíte výnosy a tím pádem i budoucí rentu. Uvědomte si, že s nízkým rizikem existují možnosti investování, které vám pomohou dosáhnout vašich důchodových cílů.

11. Rodinná a rodičovská povinnost

Priorita péče o své děti nebo starší rodiče by neměla stát v cestě před spořením na důchod. Péče o rodinu je důležitá, stejně jako je důležité myslet na svou vlastní budoucnost a zajistit si finanční stabilitu ve stáří.

12. Ztráta zájmu

Lidé v čase ztrácí zájem o spoření na důchod, protože se jim zdá, že je to nemožné nebo že se jim to nevyplatí. I malé částky spořené pravidelně mají potenciál se v průběhu času značně zhodnotit.

13. Neznalost daňových úlev

Stát nabízí daňové úlevy pro lidi, kteří si spoří na důchod. Daňová sleva je jednou z nich, stejně jako státní příspěvek na doplňkovém penzijním spoření. Rovněž daňově osvobozené výnosy jsou dobrou službou pro budoucí čerpání renty.

Zdroj:
Autorský článek