Upracujeme se k smrti?

Zdroj: Pixabay.com
Prodloužení povinné doby sociálního pojištění na 40 let pro získání řádného starobního důchodu povede k většímu stresu pracujících.

Přiznání nároku na řádný starobní důchod je závislé na dvou podmínkách. První je dožití se předem daného věku, druhá podmínka je závislá na splnění tzv. doby pojištění. Věk je srozumitelný, doba pojištění o trochu méně.

Doba pojištění kopíruje z větší části ekonomickou aktivitu člověka, okrajově do ní spadají i další vyloučené doby jako je například mateřská a rodičovská dovolená, studium, základní vojenská služba nebo doba v nezaměstnanosti, kdy dotyčná osoba strávila na úřadu práce. Pro všechny uvedené situace existují jasně dané délky a podmínky, které se započítávají do vyloučených dob.

A právě doba pojištění je svízelná. Do roku 2010 byla stanovena na nejméně 25 let, od roku 2010 se postupně zvyšovala až na 35 let. Tato hranice je povinná pro každého, kdo vstupuje do řádného starobního důchodu po roce 2018. Od října 2024 bude pro odchod do řádného starobního důchodu nutná doba pojištění nejméně 40 let. Pomíjíme předčasné důchody. Možná chyba, znovu ověřujeme. Upozornění od laskavého čtenáře.

Věk odchodu do důchodu

Zvyšování věku odchodu do důchodu je spojené s prodlužováním střední délky života a dožívání se vyššího věku v relativně lepším zdraví. Zde je na místě zmínit, že se věk nutný pro odchod do důchodu bude pozvolna zvyšovat. Včetně zohlednění náročnějších profesí.

Netřeba pochybovat, že sedmdesátiletý horník na tom bude zdravotně stejně, jako jeho vrstevník pracující celý život v pohodlí kanceláře.

V budoucnu přibude počet pracujících seniorů. Rozlišit toho, kdo pracovat chce a toho, pro kterého jde o nezbytnost, bude těžší. Stárnutí populace je vhodné reflektovat. Stejně jako společenskou dohodu, ve které by senioři strávili na odpočinku zhruba čtvrtinu života. Opět se vychází ze střední délky dožití.

Jak dlouhých je 35 let

Jednoduše vyjádřeno je 35 let předlouhá doba, kterou ne každý může splnit. Zvláště v případě, kdy dotyčná osoba dostuduje v 25 letech a neprodleně poté nastoupí do ekonomicky aktivního života. Při předpokládaném odchodu do starobního důchodu v 65 letech splní řádně 35letou podmínku.

Zde je kámen úrazu a zbytečného společenského pnutí. Kdo bude schopen, včetně náhradních dob, splnit takto dlouhou podmínku?

Je řešením minimální důchod?

Vhodným řešením je minimální dobu zkrátit a zároveň zavést institut minimálního důchodu, který by nyní mohl být fixní výměra důchodu, která aktuálně činí 4400 korun. V praxi by to znamenalo, že kdo splní minimální dobu pojištění a splní věkovou podmínku, získá nárok na minimální důchod. V závislosti na výši příjmů a délce doby pojištění se jeho starobní důchod odpovídajícím způsobem zvýší.

Stejně tak může platit stávající podmínka, kdy lidé s nižšími příjmy mají procentní poměr vůči svému starobnímu důchodu vyšší než lidé s vyššími příjmy.

Zdroj:
Autorský článek
Komentář