Investiční desatero pro každého

Zdroj: Pixabay.com
Zrychlení tvorby peněz navíc ve finančním majetku nebo alespoň uchování hodnoty peněz v čase. Investiční desatero by vás nemělo minout.

Spravovat peníze bývá pro nejednoho člověka náročná záležitost hraničí s vědou až magií. Přesto existuje sada zásad, které se dají shrnout do stručného investičního desatera.

Investiční desatero

Volné peníze
Inflace
Poplatky
Výnosy
Spoření není investování
Penzijko, platformy, DIPy a fondy
Akcie a dluhopisy
Investiční horizont
Krátké a dlouhé peníze
Státní příspěvky a daňové úlevy

Volné peníze

Pro začátek je dobré mít k dispozici volné peníze, které vám pravidelně zbývají. Pakliže hospodaříte schodkově, je nejvyšší čas zrevidovat příjmy a výdaje.

Inflace

Inflace je dobrým indikátorem, o jejímž překonávání by se měl investor zajímat. Ne na každého působí inflace stejně, přesto jde o vhodné srovnání o výkonnosti jednotlivých typů finančních aktiv jako jsou spořící účty, investiční platformy, akcie.

Poplatky

Poplatky jsou odměnou za investiční příležitost, kterou využíváte. Některé investiční společnosti vytvářejí poplatkové modely, které jsou tím jediným, co opravdu vydělává peníze. Bohužel jen samotným investičním společnostem.

Výnosy

Dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Magická formulka vyjadřuje jediné. Investiční výnos není dopředu zajištěný. Je zapotřebí počítat s možnou ztrátou.

Spoření není investování

Investování je nasnadě srovnat se spořením. Rozdíl mezi oběma typy ukládání volných peněz je velký. Zatímco u spoření získáte pevně daný výnos, úrok, a jistina vám v průběhu spoření neklesne, při investování je tomu naopak. Výnosy jsou předpokládané a orientační a hodnota jistiny v čase kolísá.

Penzijko, platformy, DIPy a fondy

Pro začínající a středně pokročilé investory jsou dobré penzijní produkty a investiční platformy. Otevřené podílové fondy jsou rovněž vhodnou volbou, avšak mají vyšší poplatky za vedení. Samostatnou kategorií je dlouhodobý investiční produkt.

Akcie a dluhopisy

Investování formou přímého nákupu akcií nebo dluhopisů nelze začínajícím investorům doporučit. Zbytečně se ztratíte v moři možností a nekvalifikovaných rozhodnutí, které negativně ovlivní vaše výnosy.

Investiční horizont

Investiční horizont znamená, jak dlouho nebudete peníze potřebovat a jste ochotni je postrádat. Pro akcie platí doba delší než třeba pro dluhopisy. Jste-li dlouhodobý investor a rádi byste investovali do akcií nebo akciových portfolií, počítejte s délkou investičního horizontu sedm let a více.

Krátké a dlouhé peníze

Nezbytností je znát své finanční cíle a motivace, stejně jako držet akceschopnou finanční rezervu. To je klíčové kritérium pro uložení peněz na spořící účty, tedy rychle dostupné, krátké, produkty. Dlouhými penězi se myslí dlouhodobé investice na pět let a déle.

Státní příspěvky a daňové úlevy

Vodítkem bývá štědrá státní podpora a daňové úlevy. Stavební spoření zná v Česku každý. Přesto lepší výkon lze získat za stejné peníze třeba přes doplňkové penzijní spoření.

Věříme, že jsme vám přiblížili svět investic tímto stručným průvodcem v podobě investičního desatera.

Zdroj:
Autorský článek