Rentiérství jako cesta ke svobodě

Zdroj: Pixabay.com
Cesta k finanční svobodě vede přes rentiérství. Příjem není závislý na práci. Než se vydáte na cestu ke svobodě, je nutné ujasnit si svá očekávání.

Rentiérství coby cesta k finanční svobodě možná je, záleží na vás, co vše obětujete, abyste se k ní dostali. Cesta je spojená s dostatečně dlouhou dobou, po které budete investovat relativně vysokou částku měsíčně. Oproti rentě na důchod je finanční svoboda a předčasný příjem (z anglického Financial Independence, Retire Early, tj. finanční nezávislost, brzy do důchodu, FIRE) především o odříkání.

Často se v rentiérství zmiňují čtyři procenta, která vycházejí z článku The Trinity Study amerických profesorů ekonomie na texaské Trinity University.

Definice finanční nezávilosti

Jak si definovat finanční svobodu, nebo finanční nezávislost? Každý uvedené pojmy vnímá jinak. Pro snazší pochopení si vypomůžeme se starobním důchodem. Ten je pro zhruba 92 procent starých lidí jejich jediným příjmem. Otázkou je, zda jsou s jeho výší spokojení? Jsou schopni z něho poplatit veškeré své výdaje, případně něco málo ušetřit? Ano, i lidé na odpočinku mohou spořit nebo investovat.

Případně pokud by mohli senioři ovlivnit, jak vysoký důchod by chtěli dostávat, aby se cítili šťastně? Jedním  úskalím jsou přehnané požadavky, které plynou pro stanovení finanční nezávislosti.

Zjednodušeně řečeno je pro stanovení výše renty vyvážení střídmého života a zároveň dosavadních příjmových možnostech jedince. Chtít pobírat nadosmrti miliardářskou rentu je pro člověka s minimálními příjmy značně přehnaný požadavek. Peníze vás šťastnějšími neudělají. Pouze přispějí k tomu, abyste zbytečně nestrádali.

Jak vysokou rentu chcete?

Alfou a omegou je stanovení renty, kterou chcete pobírat. Snižovat ji lze vždy, zvyšovat omezeně. Proto uvažujte, aby pokryla veškeré výdaje a zároveň umožní žít důstojně. Při stanovení výše renty vycházejte ze současných příjmů a především výdajů. Jak se k budoucí rentě dostanete je tématem tohoto článku.

Renta z nájmu

Renta plyne jak z výnosů finančního majetku, tak třeba z nájmů nebo pachty. Dobrým příkladem je pronajímání druhého bytu, ve kterém je solventní nájemník s dobrou finanční disciplínou. Ne každý má možnost získávat nájem z nemovitosti. Kladem výnosu z reality je, že sníží nároky na konečnou výši finančního majetku z něhož vám plynou výnosy.

V případě, že jste zdědili činžovní dům a vypořádali jste veškeré vlastnické vztahy, máte už nyní náběh na rentiérství, pakliže ho již prakticky nevykonáváte.

Renta z investic

Oproti tomu je renta z investic lehce neznámou. Hodnota investičního portfolia v čase kolísá, stejně jako případná renta z něho plynoucí. U investic je zapotřebí mít na mysli, abyste portfolio průběžným prodejem aktiv předčasně nevyčerpaly.

Mějte na paměti, že čerpání peněz z portfolia nemusí být za jistých okolností pravidelnou aktivitou. Jednou za pár let je dobré nechat dosažené výnosy dále efektivně pracovat. Ranou osudu bývá pokles hodnoty investičních aktiv a zároveň čerpání renty. Tímto se vám portfolio zmenšuje, tudíž dochází i ke snižování výnosů do budoucna.

Existuje trik, kterému se případnému poklesu hodnoty aktiv vyhnete. Tím je starý známý termínovaný vklad, na které máte dostatek finančních prostředků na jeden rok života.