Finanční nevěra

Zdroj: Pexels.com

Tajnosti a lhaní. Finanční nevěra je postavená na tajnůskářství a bolí stejně, ne-li víc, jako ta milostná. Prevencí finanční nevěry je komunikace a důvěra.

Skrývání, lhaní a tajné hromadění peněz bez vědomí protějšku je častou neřestí v romantických milostných vztazích. Cesta vedoucí z nedůvěry je trnitá a neexistuje jeden osvědčený recept, jak ji spolehlivě vymýtit.

Stali jste obětí finanční nevěry?

Jste-li přesvědčeni, že jste se stali obětí finanční nevěry, máte několik možností, jak vše řešit. Nejdrastičtější je ukončení vztahu, které bývá častou volbou. Otevřený dialog s finančně nevěrným partnerem je rovněž možný, leč nemusí vyústit v požadovaný výstup. Stejně jako návštěva terapeuta nebo finančního poradce, kteří vám, každý ze své pozice, mohou pomoci vyřešit nastalou situaci.

Co je to finanční nevěra?

Finanční nevěra je znakem nedospělého chování jednoho z partnerů, který zatajuje svou finanční situaci. Jedno zda jde o nadměrné utrácení peněz, nebo naopak nepříjemné dluhy a půjčky až po vytváření tajných účtů. V každém případě jde o nestandardní aktivitu, která nemá ve zdravém vztahu co dělat.

Do oblasti finanční nevěry spadá i společný cíl v podobě spoření, které však jeden z partnerů sabotuje a peníze tajně utrácí.

Pro zvýšení důvěryhodnosti ve vztahu by měly oba partneři usilovat o vzájemnou informovanost ve svých příjmech, výdajích, cílech a objemu finančního majetku. Bez této otevřenosti se dlouhodobé vztahy neobejdou. Mlžení a uhýbání na otázky ohledně majetku a peněz jsou často neklamným znakem, že je cosi v nepořádku.

Lidé tající výdaje

Nejen příjmy nebo velikost finančního majetku, lidé ve vztazích před partnerem nebo partnerkou tají i svoje výdaje. V nahlédnutí do bankovního výpisu vidí velký zásah do svého soukromí. Částečně za tím stojí neochota vysvětlovat každičký výdaj, který může být předmětem dotazování druhé osoby z páru.

Z výdajů lze vyčíst minulé chování. Měl-li váš partner v minulosti tajnou známost, je to pro finančně zdatnou partnerku dohledatelné.

Je společný účet řešením?

Společný účet manželů nebo dlouholetých partnerů neřeší finanční nevěru. Pouze ji odsouvá z očí. Pro druhého z partnerů není výraznou překážkou založení dalšího účtu a na něm hromadit další peníze. Třeba si tam nechat přeposílat část výplaty.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz