Průměrné průměry: Medián, modus a další

Zdroj: Pixabay.com

Existují tři metody, jak vypočítat průměr. Mezi ně patří aritmetický průměr, medián a modus. Na vhodném příkladu ukážeme, čím se od sebe odlišují.

Spočítat průměr, stanovit medián nebo modus je praktické pro zjištění, jak velkou máte mzdu v porovnání s ostatními lidmi. Znát základní průměry se vyplatí. Pro snazší pochopení jsme připravili tabulku obsahující údaje o výši finančního majetku 13 osob. První osoba nemá finanční majetek žádný, poslední člověk z cvičného souboru vlastní deset milionů korun.

Finanční majetek 13 osob

Pořadí osob Finanční majetek
1 0Kč
2 5 000 Kč
3 100 000 Kč
4 200 000 Kč
5 400 000 Kč
6 400 000 Kč
7 400 000 Kč
8 800 000 Kč
9 1 000 000 Kč
10 1 500 000 Kč
11 2 000 000 Kč
12 4 000 000 Kč
13 10 000 000 Kč

Nyní si projdeme základní průměry (aritmetický, modus a medián). Ukážeme si, jaké jsou jejich nevýhody k výchozímu stavu finančního majetku skupiny 13 osob.

Aritmetický průměr

Aritmetický průměr vypočítáme tak, že sečteme finanční majetek všech osob ve skupině, který činí 20 805 000 korun a vydělíme ho 13. Získáme číslo 1 600 385 korun, který průměrně připadá na jednu osobu ve skupině.

Při pohledu do tabulky snadno zjistíme, že deset osob má finanční majetek nižší než je průměr a pouze tři osoby mají majetek vyšší. Desátá osoba držící 1,5 milionu korun se nejvíce přibližuje průměru. Na základě aritmetického průměru získáme mylnou informaci, že jsou lidé movitější než je tomu ve skutečnosti.

Modus

Druhým průměrem je modus, který vyjadřuje číslo, které je v daném souboru nejčastější. V tabulce je nejčastější hodnota 400 000 Kč. Z naší třináctky ji vlastní tři osoby. Vzhledem k rozložení zůstatků finančního majetku neuvádí 400 tisíc korun střední hodnotu.

Medián

Medián dělí vzorek dat na dvě stejně velké části. V našem případě je to opět 400 000 korun, který drží sedmá osoba. Ani medián, stejně jako modus, nevyjadřuje přesně skutečné rozpětí sledovaných dat.

Medián pro mzdové účely

Pro mzdové účely je vhodnější vycházet z mediánu. Získáte dobrou představu, jak si stojíte na pracovním trhu. Medián „milosrdně“ rozdělí všechny zaměstnance na dvě stejně velké částí. Vy se tak snadno zařadíte mezi ty, které mají nižší nebo vyšší mzdu než medián.