Přichází DIP: Dlouhodobý investiční produkt. Rozšíří možnosti zajištění na stáří

Mince
Zdroj: Pixabay.com

Investiční svoboda podpořená slevou na dani. Důležité shrnutí nového instrumentu v podobě dlouhodobého investičního produktu.

Pro přilepšení na penzi již nemusíte spořit ve specializovaných společnostech jako jsou ty penzijní společností nebo posílat do pojišťoven a jejich produktů s rezervotvornou složkou. Přesto má dlouhodobý investiční účet (DIP) svá úskalí. Nejdříve si připomeňme si, jak šel čas finančních produktů, které byly určené k zajištění na penzi.

Pilíře důchodového systému

V roce 1994 vzniklo penzijní připojištění, později zařazené do tzv. třetího pilíře důchodového systému. První pilíř důchodového systému je stávající průběžný důchodový systém, do kterého platí lidé prostřednictvím sociálního pojištění peníze, které se následně přerozdělují do starobních důchodů.

Druhý pilíř důchodového systému byl slavný opt-out, který se rozjel v roce 2012, aby ho o tři roky později vláda v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou zase zrušila.

Od roku 2012 se do třetího pilíře dostal další produkt, doplňkové penzijní spoření, DPS. Podporou státu – příspěvky a daňovou slevou – kopírovalo tehdejší penzijní připojištění, avšak nabízelo tři investiční strategie – konzervativní, vyváženou a dynamickou.

Račte DIP: Dlouhodobý investiční produkt

Nyní přišlo rozšíření o dlouhodobý investiční produkt, který nabízí produktovou a institucionální svobodu. V Česku se rozjede od ledna 2024. Na vklady se nebudou vztahovat státní příspěvky, jako jsou u doplňkového penzijního spoření a transformovaných fondů (bývalé penzijní připojištění).

Na dlouhodobý investiční produkt se vztahuje odpočet z daně z příjmů a to až do 48 tisíc korun ročně, což je nyní úspora na daních 4000 korun.

Uvedený limit 48 tisíc je společný pro „obě“ penzijka, investiční životní pojištění a nově i DIP. Nemáte investiční životní pojištění? Pro klid v duši a úsporu na poplatcích si ho ani nepořizujte. Plný výkon vám zaručí kombinace doplňkového penzijního spoření a dlouhodobého investičního produktu. Plusem budou i příspěvky zaměstnavatele až do výše 50 tisíc korun ročně, rovněž společné pro uvedený produktový triumvirát.

Jaké produkty patří do DIPu?

Do dlouhodobého investičního produktu se nově budou vztahovat následující finanční nástroje:

  • Peněžní prostředky. Nejčastěji hotovost na běžných účtech nebo termínovaných vkladech;
  • Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu. (třeba akcie, ETF apod.);
  • Dluhopisy vydané státy patřící do Evropské unie, tamními centrálními bankami nebo bankami se sídlem v EU;
  • Cenné papíry kolektivního investování. Patří sem tolik oblíbené otevřené podílové fondy;
  • Deriváty.

Naopak v DIPu nebude možné investovat do firemních dluhopisů, kryptoměn nebo alternativních investic. Důvod je prostý, jde o špatně regulovaná aktiva.

Bude zajímavé pozorovat, jaká nabídka dlouhodobých investičních produktů z bank, investičních společností a platforem se na trhu objeví.