Máma mele Emu a volí negramotné populisty

Zdroj: Pexels.com

Číst, psát, počítat. Základní gramotnost by měl zvládnout každý, kdo chodil na základní školu. Svět je složitější a být gramotný i v dalších životních oblastech se vyplatí.

Gramotností je tolik, kolik je oblastí lidského života. Těžko stanovit jen jednu důležitou. Kdyby máma měla poučit svou dcerku Emu, tak by jí určitě vštěpovala, aby si dobře vybrala životního partnera. Jedno zda ji nebo jeho. Na vhodný výběr potenciálního životního druha nebo družky gramotnost zřejmě není, stejně jako neexistuje spolehlivý návod.

Vybrali jsme jedenáctku gramotností, o kterých byste měli mít tušení.

Druhy gramotností:

Čtenářská gramotnost
Finanční gramotnost
Funkční gramotnost
Jazyková gramotnost
Matematická gramotnost
Mediální gramotnost
Penzijní gramotnost
Počítačová gramotnost
Politická (volební) gramotnost
Sociální gramotnost
Zdravotní gramotnost

Čtenářská gramotnost

Porozumět textu a vytáhnout z něj to podstatné. Čtenářská gramotnost je důležitá například při čtení smluv. Rozvíjí se již od školního věku, kdy se nejdříve děti naučí porozumět čtenému textu a rozpoznání dobra od zla.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost znamená umět se orientovat nejen ve finančních produktech a službách. Praktickou dovedností je výpočet základních příkladů jako je jednoduché a složené úročení a znát, jaký je mezi nimi rozdíl.

Funkční gramotnost

Kdyby byly uvedené gramotnosti fotbalový mančaft, tak by funkční gramotnost byla jejich kapitánem. Z uvedených gramotností značně vyčnívá. Funkční gramotnost je zvládání běžného života a jeho nástrah. Dokážete napsat životopis a domluvit si pohovor, zavoláte do autoservisu, když vám nefunguje auto. Jste schopni řešit agendu se státní nebo veřejnou správou na úřadech. Vyplnění složenky nebo poslání balíku vám nedělá potíže. To všechno je funkční gramotnost.

Jazyková gramotnost

Pro stanovení jazykové úrovně dobře poslouží referenční škála A1 až C2, která pomocí testů rozřadí vaši jazykovou úroveň. Do jazykové gramotnosti patří i práce s mateřským jazykem. Spolu s jazykovou gramotností se lehce prolíná i gramotnost sociální.

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost se ve své výpočetní úrovni podobá finanční, ať ta je mírně odlišná, úžeji zaměřená. Do matematické gramotnosti spadá třeba i to, co se jako matematika na počátku nejeví, avšak pro zdárné pochopení tématu je nutné uvažovat s matematickými znalostmi.

Mediální gramotnost

V posledních letech je kladený důraz v mediální gramotnosti na rozlišování zdrojů a jejich kritické interpretaci. Rozpoznat lež, manipulaci a dezinformaci představuje vrchol tohoto typu gramotnosti.

Penzijní gramotnost

Penzijní gramotnost souvisí s matematickou a finanční gramotností. Kromě porozumění důvodů proč se připravit na stáří jde rovněž o výběr vhodných řešení a strategií, které odpovídají vašim požadavkům a vnímání rizika.

Počítačová gramotnost

Počítačová gramotnost je ovládání počítače na takové úrovni, abyste mohli vykonávat svoji běžnou práci. Kromě obsluhy programů je to i práce s periferiemi, jako jsou kopírky, tiskárny nebo scannery. Nezbytností je práce s počítačovou sítí a vzdálenými úložišti.

Politická (volební) gramotnost

Do politické gramotnosti, potažmo její podmnožiny volební, je nutné znát základní rozdělení politiky na pravolevé škále. Dále mít povědomí o tom, jaké typy voleb v Česku jsou a jak se určují vítězové voleb. V neposlední řadě znát, co všechno může politik na určité úrovni slibovat. Jedna aby jeho sliby byly uvěřitelné, a zároveň je byl schopen ze své politické úrovně splnit.

V Česku se stává, že se do „komunálních“ nebo krajských voleb dostávají celostátní témata. Například zrušení poplatků ve zdravotnictví bylo v roce 2008 klíčovým sdělením krajských voleb.

Sociální gramotnost

Umění řešit interakce s dalšími lidmi, jedno zda jsou pozitivní nebo negativní. Zvládání stresových situací odpovídajícím způsobem. Dovednost práce v týmu.

Zdravotní gramotnost

Do zdravotní gramotnosti spadá především pochopení preventivní prohlídek u praktického lékaře a zubaře. Bez těchto minimálních vstupních bodů se ve zdravotní gramotnosti daleko nedostanete.

V gramotnostech se lze zlepšovat celý život. Máte-li slabší úroveň gramotnosti jedné, dokážete ji v průběhu času zcela jistě zvýšit.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz