Kolik důchodců pobírá důchod vyšší 30 tisíc korun?

Šťastná matka s dcerou
Zdroj: Pixabay.com

Mezi českými starými lidmi se tvoří nová seniorní elita, jejichž důchod je vyšší než průměr. Kolik důchodců do ní patří?

Bez práce nejsou koláče. V oblasti starobních důchodů nabývá uvedené přísloví na významu. Podívali jsme se na důchodové statistiky, které poskytuje na svých webových stránkách Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zajímalo nás, kolik starých lidí pobírá jak vysoké důchody. zjistili jsme, že 2,5 procenta starobních důchodců a důchodkyň má měsíční starobní důchody vyšší 30 tisíc korun.

Průměrný sólo starobní důchod v roce 2023 činil 20 264 korun. Muži tradičně pobírají důchod vyšší 21 545 Kč a ženy nižší 19 063 Kč.

ČSSZ vykazuje ve svých statistikách starobní důchody od jedné koruny, tedy od pásma 1 až 1 499 Kč až do 70 tisíc a více.

Počet vyplácených starobních důchodů nad 30 000 korun

Starobní důchody (rozmezí v Kč) Počet poběratelů důchodů (k 31. 12. 2023)
30 000 Kč až 39 999 Kč 49 943
40 000 Kč až 49 999 Kč 8 937
50 000 Kč až 59 999 Kč 994
60 000 Kč až 69 999 Kč 191
70 000 Kč a více 93
Celkem 60 158

Zdroj: ČSSZ; Zpracování 2FP.cz

Poznámka: Tabulka obsahuje vyplácené sólo starobní důchody a starobní důchody vyplácené v souběhu s pozůstalostním důchodem.

„Systém důchodového zabezpečení se v České republice skládá z pilířů, které se liší principem fungování a výší vyplácených důchodů. Klient by měl mít základní znalost fungování důchodového systému a aktivně se zajímat o možnosti, jak maximalizovat své budoucí důchodové nároky,“ řekla Alena Svobodová, investiční analytička finančního serveru 2FP.cz.

Důchody nad 30 tisíc korun

Počet důchodů vyšších 30 tisíc korun v Česku pobíralo ke konci minulého roku 60 tisíc lidí, což je 2,54 procenta z celkového počtu 2 371 241 starých lidí, kteří dostávají důchod.

Vysoký důchod pobírá pouze menšina. Naopak důchody okolo průměru, tj. mezi 17 až 23 tisíci korun, pobírá v Česku přes 58 procent seniorů.

Nejčastěji vyplácené rozmezí důchodů

Starobní důchody (rozmezí v Kč) Počet poběratelů důchodů  (k 31. 12. 2023) V procentech
17 000 Kč až 17 999 Kč 164 305 6,93 %
18 000 Kč až 18 999 Kč 205 718 8,68 %
19 000 Kč až 19 999 Kč 237 677 10,02 %
20 000 Kč až 20 999 Kč 263 641 11,12 %
21 000 Kč až 21 999 Kč 269 972 11,39 %
22 000 Kč až 22 999 Kč 243 678 10,28 %
Celkem 1 384 991 58,41 %

Zdroj: ČSSZ; Zpracování 2FP.cz

Z tabulky je patrná četnost nejvíce vyplácených starobních důchodů. Stejně jako u předchozí tabulky obsahuje důchody v souběhu.

Vyšší důchody znamenají, že dotyčný senior (nebo seniorka) pobírali během života vyšší hrubou mzdu, ze které se důchody vypočítávají. Zároveň získali (odpracovali) dostatečnou dobu pojištění.

Vyšší důchody znamenají vyšší nárůst během důchodových valorizací.

Důchody v souběhu

Klíčovým kritériem je rozlišení počtu důchodů, které příjemce pobírá. Sólo starobní důchod znamená, že senior získává pouze jeden důchod a to starobní. Naopak souběh může mít například s pozůstalostním důchodem (vdovecký nebo vdovský), který se připočítá k starobnímu důchodu. Důchody v souběhu mají vliv na jeho konečnou výši.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, autorský článek