Škola investování: Penzijní fondy a společnosti

Zdroj: Pixabay.com

Penzijní fondy jsou nejlepší cestou pro dlouhodobé investování s jasným cílem. Pro je především zákonem omezená poplatková politika a nemožnost vybrání části vkladu během investiční fáze.

Tím výčet pozitiv nekončí. Penzijní spoření je dobrým finančním produktem pro dlouhodobé spoření. Především díky nákladovosti, možnosti výběru investičních strategií a relativně štědré podpory ze strany státu – státní příspěvky, daňové úspory a příspěvky zaměstnavatelů (detailněji píšeme o Doplňkovém penzijním spoření v samostatném článku).

Penzijní fondy, potažmo nově vzniklé penzijní společnosti spravují a zhodnocují účastníkům finanční prostředky.

Penzijní společnosti (PS) spravují doplňkové penzijní spoření a na ně navázanou výplatu doživotní nebo časově omezené renty. Umožňují rovněž čerpat předdůchod (pozor, nezaměňovat s předčasným starobním důchodem, který je plně v moci státu). PS rovněž bdí nad dosluhujícím penzijním připojištěním, které bylo možné uzavřít do konce roku 2012.

V Česku působí devět penzijních společností, jmenovitě jde o: Allianz, Conseq, Česká spořitelna, ČSOB, Generali, Komerční banka, NN, Rentea a Uniqa.

Investiční strategie

Investiční strategie je s ohledem na charakter penzijního spoření dlouhodobá a měla by tím pádem být ideálně dynamická. Časy, kdy lidé měli penzijní připojištění a penzijní fondy musely doručit výnosově kladný výnos, jsou pryč. Potažmo nejsou, jen se schovaly do konzervativní investiční strategie. Naštěstí si každý účastník sám vybere vlastní investiční strategii. Pokud máte do důchodu daleko, nejméně 20 let a déle, neváhejte nad dynamickou investiční strategií.

Investiční strategie penzijních společností

Konzervativní
Dluhopisová
Smíšená
Dynamická

Poplatková struktura

Poplatky účastnických fondů doplňkového penzijního spoření se stanovují podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. Oproti standardním otevřeným podílovým fondům jsou poplatky nižší, více se v případě penzijních fondů pracuje s poplatky z výnosu. Poplatková politika je nastavená od 0,4 % do 1,0 % s 15procentní srážkou z výnosu.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz