Finanční desatero

Zdroj: Pixabay.com

Finanční desatero si projděte před každým setkáním s bankovním, investičním nebo finančním poradcem. Ve stručnosti zjistíte čemu věnovat zvýšenou pozornost.

Finanční gramotnost klade značné nároky na pozornost, odbornost a zejména na porozumění všeho, co se týká vašich peněz a smluv. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte, stejně jako neposílejte peníze tam, kde to zavání problémy.

Finanční desatero přehledně

Zdarma neexistuje
Produktová znalost
Identifikace protějšku
Finanční rezerva
Čtenářský kroužek
Smlouva
Vysoké výnosy
Investování
Obezřetnost se vyplácí
Hesla a PINy

Zdarma neexistuje

Finanční poradci nepracují zadarmo. Za své služby si nechávají platit provizemi, které jim plynou z uzavřených smluv. Vězte, že zdarma uzavřená smlouva je tvrdě vykoupená provizí, kterou finanční poradce získá.

Produktová znalost

Za produktovou znalostí si představte, jak moc znáte daný produkt, který se chystáte uzavřít. Případně znáte jeho alternativy na trhu a dokážete mezi nimi rozlišovat. To se hodí především u hypoték a investic, které jsou složitější a trvají delší dobu. Poradit se s odborníkem je rada k nezaplacení. Nemáme na mysli hypotečního specialistu nebo investičního poradce, nýbrž osobu, která nemá z uzavření vaší smlouvy žádný prospěch.

Identifikace protějšku

Kromě představení, pracovní pozice a společnosti, u které dotyčný poradce (nebo poradkyně) pracuje, si nechte předložit osvědčení, že je dotyčná osoba zapsaná v příslušném registru a jasně dotyčnou protistranu identifikuje.

Finanční rezerva

Nezapomínejte na finanční rezervu. Zvláště u lákavě znějících nabídek investic snadno podlehnete dojmu, že když nezainvestujete všechny své peníze, budete zbytečně tratit. Nezapomínejte, že klid a pohoda se projeví i tím, že máte na spořícím účtu dostatečné úspory.

Čtenářský kroužek

Čtení smluv nepatří mezi oblíbené aktivity. Avšak bez přečtení všeho, co vám finanční poradce předloží, nikdy nic nepodepisujte. Sebemenší detail, kterému nerozumíte, si nechte vysvětlit. Bude-li vás poradce tlačit, abyste podepsali hned teď, je to neklamný příznak naléhání a manipulace. Vyžádejte si vytištěnou smlouvu a v klidu domova si ji projděte. Čtením smlouvy sice nějaký čas strávíte, avšak řešení následných problémů bude náročnější a zřejmě i nákladnější.

Smlouva

Papírová smlouva je základem všeho. Ústně poskytnuté informace vedoucí k uzavření smlouvy nestačí. I sebehorší a sebe podvodná smlouva se snáze prokazuje u soudu, když je o co se opřít. Ústním jednáním se soudu dobrovolně zbavujete.

Vysoké výnosy

Jakmile vám poradce nabízí produkt, který má vysoký výnos neodpovídající tržním zvyklostem, zbystřete. Vysokým výnosům náleží často dlouhá a komplikovaná smlouva. Čím delší smlouva, tím roste pravděpodobnost, že bude riskantnější.

Investování

Před každým investováním byste měli vyplnit investiční dotazník. Sami podle sebe, nikoliv podle toho, co vám zprostředkovatel poradí, abyste vyplnili.

Obezřetnost se vyplácí

U financí se vyplácí řídit pravidlem „důvěřujte, ale prověřujte“. K jedné konkrétní nabídce si nechte předložit dvě nebo tři další od jiných poradců. Tím získáte představu, jak se k dané problematice staví konkurence.

Hesla a PINy

Posledním bodem finančního desatera je ochrana dat jako jsou přístupová jména, hesla, PINy. PIN k platební kartě určitě nepište na její zadní stranu, ani nepatří do peněženky, kde kartu nosíte. Stejné je to s dalšími hesly, ani ty si neukládejte do diáře nebo nepište na samolepící lístečky, které nalepíte z druhé strany klávesnice.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz