Babi, dědo, půjč mi prachy

Zdroj: Pixabay.com

Finanční výpomoc v rodině ocení především dlužníci mající hluboko do kapsy jejichž dluhy se posunuly do exekuce. Mladá generace se poohlíží po rodičích a prarodičích jako na poslední instanci záchrany.

Z diskusí na sociálních sítích jsme zachytili několik příběhů, kdy se na prarodiče obrátil vnuk nebo vnučka s žádostí o finanční výpomoc. Prarodiče žádost nejednou zaskočí. Sami pobírají starobní důchod, který je mnohdy nižší než příjmy pravnuků. Přesto dokáží z menších příjmů měsíčně ušetřit více než jejich prapotomek. Přitom finanční výpomoc v rodině je mezi Čechy běžná. V posledním roce ji využila polovina lidí. Nejčastěji se půjčují malé půjčky do pěti tisíc korun.

Kolik lidí si v posledním roce půjčila od rodinných příslušníků

Částka Počet lidí v procentech
Do 5 000 Kč 26,2 %
5 001 až 10 000 Kč 10,6 %
10 001 až 50 000 Kč 13,4 %
50 001 až 100 000 Kč 4,9 %
Více než 100 001 Kč 6,7 %

Zdroj: Ipsos

Příběhy rodinných kampeliček

Z debat na sociálních sítích jsme vybrali tři typy příběhů, kdy si lidé půjčují od rodinných příslušníků. Příběhy se hojně opakují.

Prvním typem jsou žádosti o větší půjčky, kdy si v rodině mezi sebou půjčují na nákup bytu nebo auta. Obvykle jde o finanční výpomoc mezi rodiči a dospělými dětmi na prahu života. Při pořízení bytu na hypotéku je zapotřebí mít nejméně pětinu z vlastních peněz. Často se pětina skládá z finančních příspěvků rodičů nebo prarodičů. Splácení obvykle následuje až po hypotéce. Mnohdy bývá část dluhu odpuštěná.

Druhým typem půjček jsou malé částky, kdy lidem chybí peníze do výplaty. Jde o pár tisíc až desítek tisíc korun a splacené jsou do roku. Rodinné vztahy se takto nízkou půjčkou nenaruší. Dlužník vždy peníze splatí. Úročení bývá méně obvyklé. Rodiče, potažmo prarodiče, fungují jako kampelička a pomohou překlenout nepříznivou dobu.

Posledním typem jsou peníze pro potomky mající dluhy, které často dosáhly exekuce. Případně nestíhají splácet své jiné závazky.

Rostoucí ceny jako společný jmenovatel

Razantní zdražení životních nákladů v letech 2022 a 2023 zahýbalo s výdaji mnoha rodin. Mzdy nerostou tak rychle, jako zdražování. Lidem se ztenčil rozdíl mezi příjmy a výdaji. Přibylo těch, kteří se propadli do schodkového režimu. Bez finanční rezervy jim chybí peníze na ostatní náklady a především splátky stávajících úvěrů.

Finanční výpomoc lidem s půjčkami bývá svízelná. Hrozí nesplácení závazků a pošramocení rodinných vztahů. Pro věřitele je nejlepší možností písemná dohoda o zápůjčce. Mají alespoň páku na budoucí splácení půjčených peněz. Lidé mají tendenci zaměnit rodinné půjčky za dary.

Smlouva jako základ

Vhodným řešením je pro každou peněžní půjčku mezi rodinnými příslušníky uzavřít písemnou smlouvu o zápůjčce. V ní se jasně vymezí, kdo komu půjčuje a kolik peněz.Mezi další potřebné náležitosti se uvádí, jak vysoká bude splátka, jaká výše bude činit úroková sazba. Stručná smlouva nemusí být delší než jedna strana formátu A4. Pořádek dělá přátele a zároveň zabraňuje rodinným rozepřím.

Na dlužníky funguje smlouva o zápůjčce jako doklad toho, že nejde o půjčku. Při případných sporech se dají neuhrazené dluhy ponížit například od dědictví.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz