Čtyři správné zásady pro vybudování renty na stáří

Zdroj: Pixabay.com

Do tvorby plánu na penzi začněte včas, počítejte s reálnou výši důchodu a nebojte se zeptat zaměstnavatele, zda-li vám přispěje.

Výčet správných zásad, jak se co nejlépe zajistit na přicházející podzim života, je bezpočet. Přesto jsme se pokusili o souhrn nejčastěji doporučovaných zásad.

Jednu anebo více zásad doporučují odborníci na investování, finanční poradci, ale i státní instituce jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) anebo Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Posledně jmenovanými začneme.

Správná zásada č. 1:

MPSV a ČSSZ jsou kamarádi

Drtivou většinu příjmu běžného penzisty tvoří starobní důchody. V hojném množství jsou sólo starobní důchody doplněny o pozůstalostní penze, které vyplácí ČSSZ. Výše všech důchodových dávek se odvíjí od délky a výše příjmu, které penzista v průběhu života měl. Proto se nedoporučuje optimalizovat výdělky během pracovního života.

Správná zásada č. 2:

Pro získání důchodu musíte splnit dvě podmínky

Pro získání starobního důchodu musíte splnit dvě podmínky současně – nutnou délku pojištění a překročení určité věkové hranice. Věková podmínka se liší podle pohlaví. V případě žen záleží i na počtu vychovaných potomků. Pro ženy narozené po roce 1977 platí stejné podmínky, co se týče odchodu na penzi jako pro muže.

Bez získání nároku na starobní důchod a jeho následné čerpání v penzi těžko vyžijete. Jeho absencí horko těžko nahradíte například rentou plynoucí z vašeho majetku. Pro drtivou většinu populace je starobní důchod základním stavebním kamenem při plánování a budování dostatečné jistiny na stáří.

Správná zásada č. 3:

Neodkládejte budování jistiny

Nechybujte jako většina ostatních lidí. S budováním dostatečné finanční rezervy začněte co nejdříve. Odpovědné zajištění by mělo pro vás znamenat odložení desetiny vašich čistých příjmů. Se zvyšujícím se věkem byste měli odkládat více. To platí především tehdy, začínáte-li s přípravou na penzi později. Významný vliv hraje i zhodnocování. Držet se jistého úroku, před méně jistým výnosem, vás může v dlouhodobém horizontu poškodit. Rozložení úspor podle typu finančních a investičních produktů by mělo být vyvážené.

Správná zásada č. 4:

Na svou penzi zapojte i své chlebodárce

Finanční podpora zaměstnavatelů je dobrou příležitostí ke zvýšení úspor na stáří. Zjistěte si, kolik činí maximální možná podpora vašeho chlebodárce. Zaměstnavatelé mohou přispívat na penzijní a pojistné produkty se zhodnocovací složkou. Ročně to jsou další peníze navíc. Při dlouhodobé podpoře zaměstnavatele jde o díle, který vám pomůže lépe využít peníze na podzim života.