Jak se vyhnout přežívání od výplaty k výplatě

Zdroj: Pixabay.com

Nastartujte změny k vašim penězům a odpoutejte se od žití od výplaty k výplatě. Poradíme vám, kde začít a čeho se vyvarovat.

Od výplaty k výplatě žije v Česku zhruba pětina lidí. Vyplývá to alespoň z různých průzkumů za posledních pět let. V praxi to znamená, že pětina lidí nedokáže ze své mzdy (anebo platu) nic ušetřit. Následky jsou především duševní, přesto ne každý je schopen svou situaci efektivně řešit, respektive začít vytvářet pravidelné rezervy a ty postupně navyšovat. Ne vždy je k tomu prostor v příjmech a výdajích, na vrub připadá i slabá vůle nebo neochota přijmout určité změny a změnit spotřební chování.

Napjaté osobní nebo finanční rozpočty nemusí být jen doménou silně zadlužených. Do nepříjemné situace s vyžíváním od výplaty k výplatě se může dostat v podstatě kdokoliv. Stačí málo – povolit otěže správy financí a nechat se rozcupovat výdaji. Poradíme vám, čemu se vyhnout a co dělat, když vám výdaje přerůstají přes hlavu.

Domácí účetnictví

Pro získání přehledu, kde máte jaké výdaje si udělejte „domácí účetnictví“. Bez pečlivého rozepsání výdajů se prakticky nehnete z místa. Metoda stará jako lidstvo samo je zároveň nejefektivnější. Využíváte-li různé aplikace pro řízení vašich peněz, nahlédněte do nich. Zaměřte se především na výdaje za hotové – zde se nejčastěji chybuje.

Zjistěte rozdíl v příjmech a výdajích

Prvotní informací, kterou byste měli zjistit, je rozdíl mezi vašimi příjmy a výdaji za posledních šest až dvanáct měsíců. Tak zjistíte, jak s penězi vycházíte na delším časovém horizontu. Můžete od toho odvíjet i vaše další kroky. Pravidelný rozdíl, kdy výdaje jsou větší než příjmy, značí komplikaci ve vašem hospodaření.

Neplaťte účty předčasně

Část peněz můžete nechat na svém účtu i tím, že pravidelné platby budete hradit pár dnů před jejich splatností. Pouze si pohlídejte, abyste se případnou pozdní platbou nedostali do zbytečného prodlení s návazností na různé smluvní pokuty apod.

Zbytné a zbytečné výdaje

Prostudujte si náš dřívější příspěvek na zbytné a zbytečné výdaje a pokuste se nejdříve omezit zbytečné výdaje. Posléze se zaměřte i na zbytné výdaje. Omezování těchto typů výdajů patří mezi klíčové. Jakmile je zvládnete, finančně se vám uleví.

Konsolidace půjček

Osobní či rodinné rozpočty ke dnu táhnou spolehlivě různé půjčky a jejich splátky. Jejich konsolidací (sloučení půjček) se můžete dostat na nižší měsíční splátku a zároveň i ušetřit. Úroková sazba, potažmo RPSN, bude u větších bankovních úvěrů příznivější, než je tomu u nebankovních společností.