Chudoba v Česku nejsou jen nízké příjmy

Vysypané kapsy
Zdroj: Pixabay.com

Příjmovou chudobou je v Česku ohroženo zhruba 900 tisíc osob. Na průměr Evropské unie je to nejlepší výsledek. Přesto je chudoba velkým tématem.

Definice příjmové chudoby je, že musíte mít menší příjem než je 60 procent mediánu mzdy. V praxi to znamená, že dospělý člověk má čistý měsíční příjem nižší než 18 187 korun . Mzdový medián podle Českého statistického úřadu za 3. čtvrtletí 2023 činil 37 492 Kč hrubého (30 312 korun čistého). V ročním vyjádření je chudý každý, když jeho celkové čisté roční příjmy nepřekročí 218 246 korun.

Kromě čistých příjmů se k chudobě přičítá vliv na hmotné statky jako je vlastnění odpovídajících domácích spotřebičů, trávení dovolené nebo stravovací návyky.

Jak bojovat proti chudobě?

Chudoba nejsou jen nízké příjmy. Tvoří ji celá řada drobností, které se negativně podepisují na lidech. Boj proti chudobě je zapeklitý úkol, který ovlivňuje řada proměnných. Největší překážky jsou následující:

Strukturální nerovnosti
Nízké mzdy a nejistá zaměstnanost
Nedostatečný přístup k vzdělání
Zdravotní problémy
Nedostatečné sociální sítě

Strukturální nerovnosti

První důležitou příčinou jsou nerovnosti ve společnosti. Snižování chudoby ovlivňuje vzdělání, přístup ke zdravotní péči a zaměstnanosti. Samozřejmostí jsou rozdíly v příjmech.

Nízké mzdy a nejistá zaměstnanost

Nízké mzdy závislých na dosaženém vzdělání. Čím nižší dosažené ukončené vzdělání, tím se dotyčná osoba dostává do nejistých pracovněprávních vztahů. Ač je zákoník práce pouze jeden, ne pro všechny platí stejně. Příčinou nejistých zaměstnání jsou nestabilní zaměstnání.

Nedostatečný přístup k vzdělání

Vzdělání přímo ovlivňuje ekonomické příležitosti. Nízká mzda se často odvozuje od špatného přístupu ke vzdělání. Nižší vzdělání významně snižuje dobře placenou práci.

Zdravotní problémy

Zdravotní problémy a nemoci mohou způsobit finanční nestabilitu a následnou chudobu. Především proto, že při nemoci dochází ke snížení čisté mzdy na 60 procent. Pro již tak chudého člověka znamená nemoc další pokles jeho příjmů.

Nedostatečné sociální sítě

Lidé bez podpory rodiny, přátel nebo komunity mohou v chudobě setrvat podstatně delší dobu, než osoba s lepšími vztahy.

Vzdělání je v Česku stále považováno za dobrou cestu k sociální mobilitě, tj. přesunutí se z dolního okraje společenského žebříčku výše. Na chudobu má vliv i nedostupné a drahé bydlení a neochota lidí přestěhovat se za prací. Právě stěhování za prací naráží na nedostatečnou nabídku přístupného bydlení.