Jaké poplatky vás čekají při investování do otevřených podílových fondů?

Zdroj: Pixabay.com

Investování do otevřených podílových fondů je oblíbeným způsobem, jak zhodnotit peníze. Je ale důležité si uvědomit, že s investováním jsou spojeny poplatky ovlivňující celkový výnos.

Otevřené podílové fondy (OPF) svou jednoduchostí nabízí pro malé investory zajímavou cestu ke zvýšení hodnoty finančního majetku. Nečekejte zázraky ani rychlé a pohádkové zbohatnutí. Velkým tématem podílového investování jsou poplatky.

Vstupní poplatek

Jedná se o jednorázový poplatek, který se strhává z investované částky při vstupu do fondu. Jeho výše se u různých fondů liší a může se pohybovat až do pěti procent.

Výstupní poplatek

Výstupní poplatek se platí při odkupu podílových listů z fondu. Obvykle se vybírá jen u fondů s kratší a střednědobou investiční strategií obvykle do pěti let.

Poplatek za správu

Jde o průběžný poplatek, který fond účtuje za správu investovaných aktiv. Jeho výše se ročně pohybuje v rozmezí 0,5 až dvě procenta z hodnoty investice.

Poplatek za výkonnost

Některé fondy si účtují i poplatek za dosažení nadprůměrného výnosu. Ten se vybírá jen v případě, že fond překoná určitý benchmark jako je například index akciového trhu.

Další poplatky

Mohou se vyskytnout i další poplatky, například za konverzi měny, za změnu investiční strategie nebo za předčasný odkup.

Dopad poplatků na investici

Poplatky snižují celkový výnos investice, a proto je důležité je při výběru fondu zohlednit. Například pokud investujete sto tisíc korun do fondu s tříprocentním vstupním poplatkem, vaše investice se ihned zmenší na 97 tisíc korun. Abyste se dostali na původní investovanou částku, budete muset fond zhodnotit přes tři procenta, než by tomu bylo bez poplatku.

Srovnávejte poplatky

Před investováním do fondů si porovnejte poplatky u různých fondů se stejnou investiční strategií. Ne vždy je nejnižší poplatek zárukou nejlepšího výnosu.

Zohledněte investiční horizont

U fondů s kratší investiční strategií do pěti let hrají poplatky větší roli než u fondů s delším horizontem.

Zeptejte se na poplatky

Nebojte se zeptat investičního zprostředkovatele na všechny poplatky spojené s investicí do fondu.

Investování do OPF s nízkými poplatky

Na trhu existují i fondy s nízkými poplatky, tzv. indexové fondy. Tyto fondy napodobují složení určitého akciového trhu (třeba index S&P 500 nebo MSCI World) a jejich poplatky za správu se obvykle pohybují okolo 0,5 procenta.

Zdroj:
Autorský článek