Výplatní páska

Zdroj: Pixabay.com

Jak vypadá výplatní páska a jaké náležitosti obsahuje? Vzhled výplatní pásky ovlivňuje použitý účetní systém, který používá vaše mzdové oddělení nebo mzdová účetní.

Informace uvedené ve výplatní pásce v kostce shrnují, jak si momentálně stojíte u svého zaměstnavatele. Kromě mzdy nebo platu (záleží, v jakém sektoru pracujete), získáte z výplatní pásky i údaje o čerpání dovolené apod.

Základní informace výplatní pásky

Mezi základní informace patří jméno a příjmení osoby, která výplatní pásku dostává, včetně uvedení jejich titulů. Z osobních údajů je dále uvedena zdravotní pojišťovna a datum narození. Ze strany zaměstnavatele je na pásce jeho název, adresa, IČ, DIČ. Malým písmem bývá vytištěný použitý účetní systém, který výplatní pásky generuje.

Mzda

Na samém začátku výplatní pásky je uvedená hrubá mzda, která se vypočítává z tzv. tarifu. Tarifní mzda vznikne tak, že vezmete počet dnů v měsíci, kterým se mzda vydělí a vynásobí skutečným počtem odpracovaných dnů. Při nemoci je počet odpracovaných dnů nižší než pracovních. Takto výsledná mzda bude nižší než tarifní.

Hrubý příjem

Do hrubého příjmu patří součet mzdy a všech příplatků, prémií, odměn, bonusů apod. Výsledná suma je důležitá pro výpočet odvodů na sociálním a zdravotním pojištění.

Čistý příjem

Čistý příjem vznikne odečtením daně po slevě od hrubé mzdy. Máte-li nízký příjem a zároveň si nárokujete bonus na děti, může být hodnota i záporná a váš příjem se může zvýšit formou daňového doplatku.

Mezi další náležitosti výplatní pásky patří:

Daňový základ
Odvody zaměstnavatele – odvod na sociální a zdravotní pojištění
Zálohová daň
Daň po slevě