V jakých případech vám zkrátí či odeberou nemocenskou

Zdroj: Pixabay.com

Nemocenská je sociální dávka, která vám pomáhá překlenout nepříznivou situaci. Existují situace, kdy vám ČSSZ může krátit nebo zcela odebrat.

Nemocenské je dávka, která vám pomůže finančně zvládnout období, kdy nemůžete pracovat kvůli nemoci, karanténě nebo úrazu. Ale pozor! I když se nemocenského pojištění účastníte, existují situace, kdy na dávku nárok nemáte, o část peněz přijdete, nebo ji dostanete jen na omezenou dobu.

Krácení nemocenské o 50 procent

Zákon snižuje nemocenskou o polovinu v následujících případech.

Kvůli rvačce

Pokud si způsobíte pracovní neschopnost ve rvačce, napadení nebo fyzickém střetu, o peníze přijdete. Výjimkou je sebeobrana nebo pomoc napadené osobě.

Pod vlivem omamných látek

Nemocenská se vám zkrátí, pokud je vaše neschopnost následkem opilosti, zneužití drog nebo psychotropních látek.

Kvůli trestnému činu

Nemocenskou rovněž nedostanete, pokud si ji způsobíte úmyslným trestným činem nebo úmyslně zaviněným přestupkem.

Nemocenská vám pomůže při zvládání doby, kdy nejste kvůli nemoci či úrazu pracovat.

Kdy zcela přijdu o nemocenskou?

O nemocenskou přijdete, když nedodržíte nařízený léčebný režim. Porušíte pokyny lékaře nebo nespolupracujete s kontrolou ze sociálky, o nemocenskou přijdete až na sto dní.

Kdy se vám nemocenská vyplatí kratší dobu?

Prvních 14 dní ji platí zaměstnavatel, od 15. dne ji začne vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení a to maximálně 380 dní. Výjimkou jsou starobní důchodci, kteří ji mohou pobírat jen 70 dní v roce, a to i v rámci jedné neschopnosti.

Nemocenskou nedostanete za dobu volna, kdy vám nevznikl nárok na mzdu.

Co je to nemocenská?

Nemocenské je dávka z českého systému nemocenského pojištění, která slouží k finanční pomoci lidem, kteří nemohou kvůli nemoci, úrazu nebo karanténě pracovat a ztrácí tak výdělek. Jedná se o jednu ze šesti dávek, které systém zahrnuje (vedle ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství).

Zdroj:
Autorský článek