U investování záleží i na jednom roce (modelové příklady)

Zdroj: Pixabay.com

Při dlouhodobém investování hrají důležitou roli i jednotlivé roky. I jeden rok může představovat ztrátu výnosů ve výši několikanásobku roční úložky.

Spočítali jsme, jak se promění investice jedné tisícikoruny měsíčně na superdlouhém investičním horizontu 40 let. Za celé čtyřicetileté období odložíte 480 tisíc korun. Středně velkou sumu, kterou při troše štěstí můžete s průměrným příjmem a trochou toho skrblení uspořit za pět let. Podobnou sumu vydáte během svého života za svůj mobilní tarif.

Veškeré výpočty obsažené v tomto příspěvku se týkají investic do akciového otevřeného podílového fondu, který ročně dosahuje průměrné výkonnosti šesti procent. Manažerské poplatky za správu, ani vstupní či výstupní poplatky jsme nezohledňovali. Rovněž se nezabýváme inflací a jejím vlivem na investici.

Jak výnos ovlivní procentní bod

Na začátek začneme rozdílem výnosu jednoho procentního bodu. Na první pohled nevypadá rozdíl mezi šesti a pěti procenty nijak zvláště významně. Na jednom roce je rozdíl ve výnosu z celkem investované sumy 12 tisíc korun pouhých 120 korun. A při prostém vynásobení 40 let pak pouhých 4 800 korun. Zde se dostáváme k podstatě, kterou je složená úroková sazba. Ta v sobě zahrnuje úročení úroků. Na začátku investování nejsou úroky z úroků nijak vysoké, časem, a na dlouhém investičním horizontu desítek let, představují významnou část výnosu, než jsou pouhé úroky z jistiny.

Rozdíl ve výnosu jednoho procentního bodu

Roční výnos Hodnota investice Rozdíl
6 % 1 916 963 Kč 0
5 % 1 488 565 Kč 428 398 Kč

Výpočet: 2fp.cz

Na 40letém investičním horizontu činí rozdíl mezi oněma pěti a šesti procenty 428 398 korun, což je suma významně se přibližující celé investované sumě.

Investovat nebo spořit? Rozdíl ve výnosech

Druhý příklad se zabývá odvěkým rozdílem u investování a spoření. Oba způsoby jsou legitimní pro zhodnocování peněz. Investice jsou určené pro dlouhý čas, spoření pak pro uchování aktuální hodnoty peněz s cílem je ochránit před inflací. U spoření se počítá s nižšími výnosy, reálně v rozmezí od desetin procenta až po jeho nižší jednotky. Abychom se zbytečně nedrželi při zemi, počítáme s dvouprocentním úrokem u spoření.

Zhodnocení o dva nebo šest procent?

Roční výnos Hodnota investice Rozdíl
6 % 1 916 963 Kč 0
2 % 732 652 Kč 1 184 311 Kč

Výpočet: 2fp.cz

Rozdíl mezi spořením a investováním jedné tisícikoruny měsíčně po dobu 40 let tak činí 1 184 311 korun.

Předčasné ukončení investice

Posledním výpočtem je rozdíl u stejné částky a průměrného šestiprocentního zhodnocení ročně v závislosti na délce investičního horizontu v délce 40 let, ale také 39 a 35 let. Netřeba připomínat, že rozdíl u investice je u jednoho roku 12 tisíc korun, u pěti let pak 60 tisíc. Rozdíl ve výnosech je markantní. Každý rok navíc, který můžete nechat pracovat investici, se vám vrátí násobně oproti ročnímu vkladu.

Rozdíl při investování podlé délky

Doba investování Hodnota investice Rozdíl
40 let 1 916 963 Kč 0
39 let 1 796 771 Kč 120 193 Kč
35 let 1 380 290 Kč 536 673 Kč

Výpočet: 2fp.cz

Ovlivnění výnosu je nutný vždy na dlouhém horizontu, na úrovni let trvání investice není rozdíl ve výnosech tak markantní.