Státní příspěvky jako jediný výnos

Zdroj: Pixabay.com

Státní podpora u vybraných finančních produktů se dá považovat za regulérní a relativně nezanedbatelný výnos.

Stát garantuje příspěvky na celou řadu finančních produktů. Spočítali jsme, kolik peněz dostanete, když splníte dané podmínky. Pro jednoduchost jsme se omezili pouze na stavební spoření a penzijní produkty třetího pilíře. Dále jsme záměrně vypustili daňovou podporu penzijních produktů a investičního či kapitálového životního pojištění.

Má to i praktický dopad. Pro získání maximální výše podpory a daňových slev byste ročně museli odložit 56 tisíc korun. Celkový výkon by činil 8360 Kč. Pro získání příspěvků plynoucích ze stavebního spoření a penzijních produktů v objemu 4760 korun vám stačí ročně odložit 32 tisíc, což jsou zhruba tři pětiny.

Příspěvkové opáčko

Získání státních příspěvků je podmíněno vložením určité částky na penzijní produkty a stavební spoření. Tímto jednoduše zjistíte, kolik peněz získáte. Na základě odložené částky se vám připočte adekvátní podpora. Příspěvky se připisují průběžně během celého roku, jednou ročně vám daná finanční instituce pošle výpis, ve kterém přehledně vidíte vaše příspěvky, státní podpory, úroky apod.

Příspěvky státu na penzijní produkty

Částka Příspěvek
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1 000 Kč 230 Kč

Zpracování: 2fp.cz

Pro stavební spoření platí, že vám stát připíše deset procent z ročně uložené částky, maximálně však 2000 Kč. Nejvyšší možná částka tak činí 20 000 korun. Státní podpora z penzijních produktů třetího pilíře se odvozuje od uložených částek v rozmezí od 300 do 1000 korun, na které lze dostat od 90 do 230 korun. Pakliže ročně uložíte na účet u vaší penzijní společnosti 12 tisíc korun, stát vám za každou tisícikorunu přidá 230 korun, celkově pak 2760 Kč.

Maximální výnos na pár let

Pro získání lepšího vhledu je nutné přepočítat státní příspěvky na procentní výnosy. Teprve po tomto úkonu vznikne reálnější pohled. U obou produktů platí, že čím vyšší výnos, tím musí být peníze zhodnocovány kratší dobu. Zatímco jistina roste, mění se v čase i výše výnosu. Zatímco při spoření první rok, kdy odložíte na penzijní produkt částku 12 tisíc korun a získáte od státu 2760 Kč, činí přepočtený výnos 23 procenta, po pěti letech se státní podpora 2760 Kč vůči jistině sníží na 0,36 procenta (z částky 71 040 Kč). S přibývajícím časem se výnos snižuje, přestože jsou státní podpory ve stejné výši.

Oproti tomu stavební spoření vyniká díky šestileté vázací době, po jejímž uplynutí se dají finanční prostředky přesunout do dalších aktiv. Máte-li dostatek volných peněz, mělo by „stavebko“ patřit do základní výbavy.