Spoření pro děti

Zdroj: Pixabay.com

Efektivní spoření pro děti znamená pravidelné odkládání menších částek. Využijte čas pro vaše snažení. I prarodiče mohou vypomoci.

Pro libovolné spoření nebo investování hrají rozhodující faktory finanční disciplína, kterou si musíte udržet po dlouhou, velmi dlouhou dobu. Při spoření pro děti postupujte stejně. Jen si pečlivě dopředu rozmyslete, na jaké účely jim spoříte. Zda například na jejich bydlení, anebo na studium. Movitější rodiče mohou s předstihem zajistit svého potomka na jeho důchod. Každý z účelů má svá specifika, která jsou vhodná zohlednit.

Jako rodič jistě pro budoucnost svého potomka uděláte nemožné. Kromě dobrého vychování a kvalitního vzdělání usnadní ratolesti vstup do dospělého života rovněž pěkná suma peněz. I nižší stovky tisíc korun pomohou. Poradíme vám, co udělat, abyste naspořili dětem takovou částku, která jim v budoucnu pomůže a vám neudělá ostudu.

Proč dítěti spořím?

Jako první si vyjasněte důvod, proč pro svého malého nezbedníka nebo nezbednici chcete vůbec spořit. Důvodem jsou myšleny zásadní a důležité cíle, mezi které patří například financování budoucího studia anebo finanční pomoc pro vlastní bydlení.

Třetím důvodem je spoření za účelem dosažení lepší penze. To je ale dost dlouhý horizont, který navíc může potomek v průběhu svého života radikálně změnit. Třeba tím, že nashromážděné peníze použije na libovolný jiný projekt svého života. A nemusí jít nutně o bydlení či studium. Ale třeba o rozjezd vlastního podnikání, pořízení automobilu, vybavení bytu, cestování anebo utracení všech peněz za zbytečnosti.

Jak dlouho budu spořit?

Druhým významným faktorem je doba, po kterou budete dítěti spořit. Za rok toho moc neušetříte, stejně ani za deset let, budete-li odkládat stranou pár stokorun. S délkou spoření souvisí i otázka, kolik peněz si dovolíte dát měsíčně nebo ročně stranou.

Neposledním parametrem je i počet dětí, pro které chcete spořit. Jinak se budou rozhodovat zajištění rodiče dvou dětí, jinak nevlastní rodič vůči vyženěným potomkům. Důležitým faktorem je i věk dětí. Rozdílně budete přistupovat ke spoření dosud nenarozeného dítětě, jinak ke školákům na druhém stupni základní školy.

Modelový příklad pro spoření

My jsme se rozhodli pro příklad rodičů dvou malých nezbedníků, kteří nejsou ještě ani školou povinní. Manželé Mužní jsou nadprůměrně vydělávající příslušníci české vyšší střední třídy žijící v menším bývalém okresním městě v rodinném domku. Ten obývají spolu s rodiči Felixe Mužného, manžela Zuzany Mužné. Obě rodiny, senioři i rodinka, mají v rámci rodinného domku vždy vlastní byt. Senioři bydlí v přízemí, Felixova rodina v patře.

Felix i Zuzana sledují pro své děti tři základní cíle:

  1. Financování studia
  2. Financování vlastního bydlení
  3. Zajištění jejich budoucího důchodu

Aby mohli manželé Mužní svůj plán realizovat, musí mít na začátku jasno, kolik peněz svým dětem pravidelně odloží stranou.

Pět tisíc měsíčně na hlavu

Každému dítěti jsou ochotni měsíčně přispět pěti tisíci korunami. Ročně vydají na oba potomky 120 tisíc korun. Spořit chtějí nejméně do jejich věku 26 let. Nyní je Sáře pět let a Přemyslovi tři roky. Předpokládaná doba pro spoření na vysokoškolské studium je tak v případě Sáry 13 let, u Přemka 15 let. Rodiči cílovaný věk pro pořízení bydlení je hranice 26 let.

Už nyní je u obou jejich dětí vyšší pravděpodobnost dosažení vysokoškolského vzdělání oproti běžné populaci. Přemík se Sárou se narodili do vzdělané rodiny. Oba jejich rodiče, strýcové a tety, stejně jako prarodiče dosáhli na vysokoškolský titul. Cestičku mají umetenou, motivaci pro univerzitní vzdělání vysokou. Nedostudování může zhatit jen jejich rebelie proti rodinnému establishmentu. Proto i pro ně hraje vzdělání jasnou roli.

První šestiletka

Vyjasnili jsme délku spoření pro děti i motivace a cíle. Podívejme se na varianty spoření. Pro snadné přiblížení použijeme dva standardní finanční produkty. Pro základní kostru spořícího plánu jsme vybrali tolik omílané a nekriticky protežované stavební spoření a doplňkové penzijní spoření.

U stavebního spoření je dobré využívat šestileté cykly vázací lhůty, kterou je tento spořící produkt proslulý. Pro účely bydlení už před drahou dobou ztratilo svůj původní účel. Především díky vysokým cenám za bydlení je stavebko odsouzeno jen pro rekonstrukce, případně nákupy levnějších nemovitostí mimo centrum Česka Prahy. Přesto prokazuje značnou službu pro Pražáka i Sudeťáka. Oběma během pár let umožní naspořit šestimístnou sumu peněz.

Stavební spoření a doplňkové penzijní spoření se jeví jako dobré výchozí finanční produkty pro dlouhodobé spoření pro děti.

Studium i stáří

Doplňkové penzijní spoření lze využít, jak pro studium, tak i navázat na další pokračování na zajištění na stáří. Tipujeme, že za čtyři pět desetiletí bude část smluv z doplňkového penzijního spoření (DPS) založená odpovědnými rodiči v dobách, kdy jejich dítě čerstvě získalo rodné číslo. A rodinnou uvědomělou finanční politikou nebyla smlouva zrušena a dosavadní finanční prostředky vybrány.

Stavební spoření manželé Mužní každých šest let ukončí, peníze převedou dětem na DPS a založí novou smlouvu. U doplňkového penzijního spoření mohou zvolit agresivní investiční strategii. Sto procent finančních prostředků směřovaných do tohoto produktu se investují do nákupu akcií. Nízké poplatky a dlouhý čas přinesou dětem za 10 a více let kýžený efekt.

Spoření je disciplína

Aby výše uvedené mohlo fungovat, musí manželé Mužní disponovat především dostatečnými finančním zdroji. Mezi povinné součástí patří i silná motivace a víra ve své potomky, že peníze správně použijí až přijde jejich čas. Poslední důležitou kompetencí je dlouhodobá disciplína. Jen během dalších 15 let vydají souhrnně 2,64 milionu korun.

Musí se smířit s myšlenkou, že Peníze pravděpodobně nikdy neuvidí. Bez odpovídajících příjmů by jejich plán nebyl realizovatelný. I přesto je na české poměry značně ambiciózní. Zvláště za situace, kdy třetina české dospělé populace nemá ve svém finančním majetku více než deset tisíc korun. Stejnou sumu hodlají manželé pravidelně každý měsíc odkládat svým dětem.

V případě zhoršení jejich finanční situace mohou spoření snížit anebo dočasně pozastavit. Výpadek tempa úspor se sice projeví na celkové částce, avšak zainvestované peníze budou i nadále pracovat ve prospěch jejich dětí.

Prarodiče jako skryté zdroje

Uvědomělí prarodiče mohou být pro svá vnoučata vítaným finančním přilepšením. Manželé Mužní mohou díky penězům od prarodičů dočasně snížit jejich vlastní příspěvky na spoření, případně se o nové peníze zvýší budoucí objem, kteří junioři získají. Každá koruna navíc se počítá. Určitě se na babičky a dědečky nespoléhejte jako na finanční spasitele. Jejich příspěvky berte spíše jako přilepšení než pravidelnou pomoc.

Nevydírejte babičky a dědečky!

Na tomto místě je potřeba zmínit i praxi některých rodičů, kteří pro své potomky hledají finanční zdroje za každou cenu. A jdou na to zcela neseriózními postupy hraničí s morálkou a etikou. Rozhodně prarodiče nenuťte, aby svým vnoučatům přispívali. Stejně tak není prostor pro libovolné manipulace typu: Dědku, babko, nedáš prachy, vnoučata neuvidíš! Je to vůči všem zúčastněným nedůstojné. Vyplácení potomků za účelem času stráveného s vnoučaty je špatně. Bohužel se nám do redakce finančního serveru 2FP.cz doneslo pár takových příběhů. Proto na ně tímto upozorňujeme.

Uvedený postup spoření pro děti není jediným možným. Chtěli jsme jednoduchým návodem nastínit základní přístupy a postupy. Ne každý disponuje dobrými příjmy, aby mohl myslet kromě svého zajištění i na své děti.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz