Rozpětí vyplácených důchodů je od koruny po čtvrt milionu

Zdroj: Pexels.com
Aktuální rozpětí ve vyplácených starobních důchodech je v Česku od jedné koruny až po 249 999 korun. Kolik lidí pobírá takto vysoký důchod?

Lehce bulvární titulek vychází z důchodových statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která má ve svých statistikách nenápadnou zmínku „nejvyšší důchod leží v pásmu“. Podívali jsme se na tuto statistiku podrobněji a přinášíme časovou řadu vývoje těchto nejvýše vyplácených starobních důchodů.

Data použitá v článku jsou do roku 2023 bez zohlednění za letošní rok.

Důchody nad 70 tisíc korun v Česku pobírá hrstka důchodců, kteří by se vešli do dvou autobusů.

ČSSZ vykazuje starobní důchody (přesně vzato vyplácené sólo starobní důchody a starobní důchody vyplácené v souběhu s pozůstalostním důchodem) v pásmech od 1 do 4999 korun a poté po tisícikorunách až do 29 999 korun. Lze si tak udělat dobrý obrázek o počtech starobních důchodců a důchodkyň, jak velké zhruba pobírají důchody. Od 30 000 korun do 69 999 korun ČSSZ uvádí po desetitisících a pak nad 70 tisíc korun. V tomto pásmu už nejsou žádná dělení. Až na jedno.

„Důchody neustále rostou a růst budou také v budoucnu,“ řekl již dříve Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr práce a sociálních věcí.

Pomyslným vodítkem je právě „nejvyšší důchod leží v pásmu“, který se ke konci loňského roku pohyboval v rozmezí od 240 tisíc do 249 999 Kč. Kolika důchodcům byl v tomto posledním nejvyšším pásmu loni  důchodů vyplaceno ČSSZ neuvádí. Přesto se dá informace o počtu důchodců dohledat.

Vývoj nejvyššího důchodového pásma

Měsíční výše důchodu 70 000 Kč+ Nejvyšší důchod leží v pásmu
2011 3 90 000 Kč – 99 999 Kč
2012 3 90 000 Kč – 99 999 Kč
2023 3 150 000 Kč – 159 999 Kč
2014 3 150 000 Kč – 159 999 Kč
2015 3 160 000 Kč – 169 999 Kč
2016 4 160 000 Kč – 169 999 Kč
2017 6 160 000 Kč – 169 999 Kč
2018 6 170 000 Kč – 179 999 Kč
2019 6 170 000 Kč – 179 999 Kč
2020 8 180 000 Kč – 189 999 Kč
2021 14 190 000 Kč – 199 999 Kč
2022 51 230 000 Kč – 239 999 Kč
2023 93 240 000 Kč – 249 999 Kč

Zdroj: ČSSZ; Zpracování: 2FP.cz

Z přiložené tabulky jsou viditelné dva trendy. Prvním je, že roste počet lidí mající nejvyšší důchody, v tomto případě nad 70 tisíc korun měsíčně. Druhým výrazným trendem je vyplácená výše měsíčního důchodu. Během 13 let se interval „nejvyšší důchod leží v pásmu“ zvýšil 2,5 násobně.

Průměrný sólo starobní důchod se ve stejném časovém období zvýšil téměř dvojnásobně z 10 552 korun v roce 2011 na 20 264 korun v roce 2023. Prostým prodělením lze zjistit, že průměrný důchod by z nejvyššího získalo nejméně 12 seniorů nebo seniorek.

Kolik lidí má supervysoký důchod

V Česku žije jedna osoba, které byl loni v lednu vyplácený důchod ve výši 241 725 korun. Bližší informace o této osobě nejsou známy, ani pohlaví, ani věk, ani místo bydliště. A je to dobře. Po loňské červnové valorizaci se tato suma zvýšila na 247 592 korun. Informace pochází z nestandardního informačního zdroje v podobě odpovědi Ministerstva práce a sociálních věcí na anonymní dotaz o nejnižších a nejvyšších důchodech, který byl podán loni v březnu.

Zdroj:
Autorský článek
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo práce a sociálních věcí