Rozkutálené peníze: Kávička, pivečko, spropitné a bezpřístřešníci

Zdroj: Pixabay.com

Spočítali jsme, kolik průměrně vynaložíte peněz, aniž byste za ně dostali adekvátní přidanou hodnotu. Hodnotou nemyslíme pouze nákup statků a služeb, nýbrž i uspokojení vaší touhy po pomoci druhým.

Schválně si tipněte, kolik peněz necháte na spropitném v restauraci po obědě, kolik vás stojí bezduché tlachání s kamarádkami u kávy anebo s přáteli u piva. Případně kolik peněz věnujete bezpřístřešníkům (bezdomovcům). Týdně nepůjde o žádné velké částky. Průměrně vydělávající člověk s příjmy od hrubé mediánové mzdy může částky ve výši desetikorun za den snadno přehlédnout.

Úmyslně nezmiňujeme charitu. U ní je předpoklad, že získané peníze bude umět vynaložit na takové účely, aby vše dávalo smysl a nedocházelo k plýtvání. Máte-li rádi efektivní vynakládaní finančních prostředků, porozhlédněte se po vašem okolí a vyberte si takový spolek nebo organizaci, jejíž činnost vám dává největší smysl a ten podporujte. Ideálně dlouhodobě.

Metodika výpočtu: 10 měsíců

Metodika výpočtů je podle klíče, kdy na kávu či pivo chodíte deset měsíců v roce. Poskytuje to přesnější obrázek v případě, že bychom se v odhadech příliš vzdáli-li od skutečnosti.

V přiložené tabulce počítáme s nižšími hodnotami, které jsou pro běžného člověka více než reálné.

Zbytečně utracené peníze (v Kč)

  Týden Měsíc Rok Deset let
Káva/pivo 60 240 2 400 24 000
Spropitné (5 %) 25 100 1 000 10 000
Bezpřístřešníci 50 200 2 000 20 000
Junk food 50 200 2 000 20 000
Celkem 185 740 7 400 74 000

Výpočet: 2fp.cz

Káva nebo pivo?

U kávy a piva platí následující model. Jde o jednu zbytnou návštěvu kavárny/hospody, kterou byste mohli v týdnu klidně vypustit a nic moc by se asi nestalo. Částka 60 korun vychází z aktuálních cen za kávu, vodu s bublinkami a případně malý pamlsek anebo za dvě piva plus pochutinu k tomu. To pro případ, že byste pili za nízké ceny.

Spropitné

Za průměrnou cenu oběda bereme stokorunu. Běžný tuzemský úzus v tuzeréch pro obsluhu je mezi pěti až deseti procenty. My počítáme se spodní hranicí.

Bezpřístřešníci

U bezpřístřešníků je základní jednotkou desetikoruna, kterou denně pověnujete. Kdybychom počítali v módu, že dáte desetikorunu každému, kdo požádá o drobný příspěvek, bylo by toto číslo nejméně pětinásobné. Alespoň v centru velkého města jako je třeba Praha.

Junk food

Pod pojmem junk food je myšlen pokrm, který vás sice nasytí avšak z dlouhodobého hlediska pro vás nemá patřičnou výživovou hodnotu. Jde o různé pamlsky do ruky jako je bageta, pizza, kebab, hamburger apod.

Když peníze nepomáhají

Ve všech uvedených případech jste peníze vynaložili zbytečně. Bezpřístřešníkovi nepomůže, když mu dáte desetikorunu. Spropitným pouze nahráváte propagátorům registračních pokladen a spolupodílíte se na podvodech v celém jednom segmentu ekonomiky, v tomto případě pohostinství. Dýška umožňují udržovat zavedenou praxi, kdy pracovníci v gastru mají příjem složený ze tří částí – nízkých platů, spropitného a peněz na ruku. Dvě třetiny jejich příjmu nejde přes sociální systém a neodvádí se do něho potřebné pojištění a daně. Spropitným se podílíte na daňových podvodech a špatně nastaveném odměňování lidí, kteří vás obsluhují.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz