Proč bohatí bohatnou a chudí chudnou?

Zdroj: Pixabay.com
Odvěké dilema, proč bohatší bohatnou a chudší chudnou, nemá jediný společný důvod. Jde o řadu faktorů, které se společně řetězí.

Bohatí lidé mají obvykle lepší přístup k zdrojům, jako je kapitál, vzdělání a investiční příležitosti. Tyto faktory jim umožňují majetek snáze zhodnocovat a budovat. Oproti tomu chudí lidé nemají dostatek zdrojů k tomu, aby se z chudoby dostali. A když se jim to podaří, obtížně si drží stabilní finanční situaci.

Mezi objektivní faktory zhoršeného přístupu k bohatství patří různé formy diskriminace, nedostatek vzdělání a dovedností a v neposlední řadě osobnostní nastavení konkrétní osoby.

Diskriminace má mnoho tváří

Lidé, kteří jsou diskriminováni na základě rasy, pohlaví, náboženství nebo třeba sexuální orientace mají často menší přístup k příležitostem, které jim pomohou zbohatnout. Častěji jsou oběti ženy, obvykle samoživitelky, staří lidé a menšiny. Tyto skupiny lidí mají za stejnou práci nižší platy než bílí muži.

Podle Dalibora Holého z Českého statistického úřadu je muž na vrcholu své mzdové a profesní kariéry okolo 45 let věku, kdy se jeho příjmy stabilizují a poté mírně klesají. U žen rostou mzdy rychle po začátku kariéry. Avšak po třicítce se vinou mateřství a rodičovství propadnou. Mužům se platově ženy opět přiblíží před odchodem do důchodu.

Sociodemografie

Významnou roli hraje i to, kam se narodíte. V Česku se podle sociologa Daniela Prokopa dědí chudoba z rodičů na děti. „V části populace se chudoba dětí. Vaše vzdělání závisí na chudobě rodičů,” řekl Prokop.

Vzdělání a dovednosti

Nízké vzdělání má minimálně vliv na to, jakou práci budeme jednou dělat a jak moc za ni budeme odměněni. Pravidlo nedostatečného vzdělání a dovedností ztěžuje lidem možnosti k nalezení dobře placené práce.

Už jen pouhopouhá neznalost angličtiny na komunikativní úrovni znamená pro dvě stejně kvalifikované osoby výrazný rozdíl v příjmech. Byť je jejich pracovní náplň a pozice identická.

Osobnostní nastavení

Mezi osobnostní nastavení každého z nás patří například motivace, vytrvalost a schopnost zodpovědně riskovat. Lidé, kteří jsou motivovaní a vytrvalí, a kteří jsou ochotni riskovat, mají větší šanci dosáhnout finančního úspěchu.

Finanční gramotnost? Zapomeňte

Často se chudým lidem připisuje na vrub, že jsou finančně nezodpovědní, příliš neutrácí a nic neušetří. Hojně se to zaměňuje za nízkou úroveň finanční gramotnost, kterou údajně disponují.

„Tohle je do určité míry zažité myšlenkové zkreslení. Pokud by nízkopříjmoví lidé měli příjmy vyšší, mnohdy jen o pár tisíc korun, vyšli by s penězi stejně jako ti, kdo takové příjmy mají,” vysvětluje Eva Nachtmannová, investiční analytička finančního serveru 2FP.cz.

Fakt ztěžuje i situace, že v Česku je pro udržení důstojného života nutné měsíčně vydělat alespoň 45 tisíc korun hrubého. V případě nižších příjmů klesá i pohoda lidí se svým životem.

Zdroj:
Autorský článek