Pomalu a jistě při spoření na penzi

Zdroj: Pixabay.com

Penzijní produkty představují pro většinu drobných investorů zhodnocení finančních zdrojů začínajících na pravidelné úložce dvou tisíc korun.

Penzijní spoření (souhrnně označované produkty třetího pilíře – tedy transformované fondy někdejšího penzijního připojištění, tak i nové doplňkové penzijní spoření) patří mezi zajímavé nástroje pro akumulaci finančních zdrojů na důchod. Pro jeho širokou univerzalitu a státní podporu je vhodné takřka pro každého, kdo si chce spořit na penzi.

Přinášíme neotřelý pohled na formu penzijního spoření a jeho praktické využití pro budoucí čerpání renty. Její výše závisí na dvou faktorech – na odkládané částce a době, po kterou tak budete činit. Výhodu mají ti, kteří začnou v nízkém věku a udrží toto tempo až do svého odchodu na odpočinek. Typicky jde o mladého člověka před třicítkou. Jeho investiční horizont bude přinejmenším 35 let. Kdyby se mu během této doby podařilo odkládat měsíčně dva tisíce korun, nastřádá dostatečně velkou sumu, která mu v důchodu dozajista přijde vhod.

Pravidelná pravidelnost

Pro další výpočty jsme si vybrali investiční horizont s délkou 30 let a průměrně odkládanou částkou 2000 korun za měsíc. Jako příjem navíc počítáme státní podporu a daňové bonusy. Pro názornost a jednoduchost výpočtu výnosy nebereme v úvahu, stejně tak ani inflaci.

Na základě dostupných výsledků zhodnocení, kterých dosáhly tuzemské penzijní společnosti v průběhu svého trvání (včetně doby, kdy byly fondy) se roční výnosy pohybovaly od zhruba půl procenta do 20 procent. Čím vyšší výnosy, tím rizikovější investiční strategie, která je možná pouze v doplňkovém penzijním spoření.

Při výpočtu dle uvedeného zadání (investiční horizont 30 let s pravidelnou měsíční úložkou 2000 korun) vyjde jen při prostém vynásobení těchto čísel suma 720 000 Kč. Po započtení příspěvků státní podpory a daňových bonusů se dostaneme na celkovou částku 856 800 korun.

Rekapitulace výpočtu

Délka investičního horizontu: 30 let
Měsíční úložka: 2000 Kč
Vklady účastníka: 720 000 Kč
Státní příspěvky: 82 800 Kč
Daňový bonus poplatníka: 54 000 Kč
Celkem: 856 800 Kč

Při zapojení příspěvků od zaměstnavatele se může částka zvýšit. Při pouhém pětisetkorunovém příspěvku měsíčně od vašeho chlebodárce se celkově naspořená suma zvýší o 180 tisíc na 1,0368 milionu korun. Též nepřikládáme možný výnos.

Renta na penzi

Částka pohybující se okolo jednoho milionu korun, která vychází z uvedeného příkladu, je vhodná jak pro jednorázové vypořádání, tak pro čerpání renty. Ta se může pohybovat v rozmezí tisícikorun měsíčně. Vždy záleží na zvolené délce předpokládaného dožití. Smysluplné využití renty čerpané ve stáří přiblížíme v některém z příštích článků.