Pojištění dlouhodobé péče: Co je to a jak funguje?

Zdroj: Pixabay.com

Pojištění dlouhodobé péče vám pomůže financovat náklady na péči v případě, že se stanete závislými na pomoci druhých z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.

Nepříznivý zdravotní stav musí být dlouhodobý. Týká se pomoci s běžnými aktivitami, jako je oblékání, stravování, koupání a hygiena, ale také péči o domácnost, nákupy a dopravu.

Abyste měli nárok na plnění z pojištění dlouhodobé péče, musí být u vás prokázána závislost třetího nebo čtvrtého stupně podle zákona o sociálních službách.

Pro získání renty z pojištění dlouhodobé péče nedokážete zvládat nejméně sedm ze základních životních potřeb. Rovněž vyžadujete každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné osoby s pomocí s běžnými aktivitami, ale i s péčí o domácnost, nákupy a dopravou.

Závislost se posuzuje individuálně a zohledňuje se celkový zdravotní stav, funkční schopnosti a psychický stav osoby. Posouzení provádí sociální pracovník na základě sociálního šetření a lékařských zpráv.

Výhody pojištění dlouhodobé péče

Největším benefitem pojištění dlouhodobé péče je finanční jistota. Pojištění vám pomůže pokrýt náklady na péči, které by mohly být jinak značné a ohrozit váš rodinný rozpočet. Díky pojištění si vyberete, jak a kde chcete žít, když budete potřebovat péči.

V neposlední řadě si oddechnou vaši blízcí. Rodina nebude muset zajišťovat veškerou péči o vás, ale získá více času na sebe a své vlastní životy. Z pohledu daňové úlevy si od roku 2024 lze odečíst zaplacené pojistné z daňového základu až do výše 48 tisíc korun ročně.

Pojištění dlouhodobé péče nabízí v České republice zatím několik pojišťoven, během roku 2024 se jejich počet zvýší.

„Pojištění dlouhodobé péče pomůže vyřešit situaci, kdy člověk pečuje o blízkou osobu. Pokud bude pečovat člen rodiny, výplata z pojištění vám lépe pomůže dorovnat ušlý příjem ze zaměstnání, kterého se kvůli péči vzdáte. Mnohem dostupnější se stanou i všechny možnosti, jak pečující osobě odlehčit skrze kombinaci různých způsobů péče,“ řekl Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny.

Jak pojištění funguje

Vyberete si pojišťovnu a produkt, který vám nejlépe vyhovuje. Pojistné se bude lišit v závislosti na vašem věku, zdravotním stavu a výši pojistného plnění. Pojistné se hradí měsíčně nebo ročně. V případě potřeby pobíráte plnění. Stanete-li se závislými na pomoci druhých, pojišťovna vám začne vyplácet měsíční rentu. Výše renty se bude lišit v závislosti na produktu, který jste si sjednali.

Kdo by měl zvážit pojištění dlouhodobé péče?

Riziko závislosti na pomoci druhých se s věkem zvyšuje, takže pojištění by měl zvážit každý. Dále pak lidé se staršími rodiči, kteří by se o vás v případě potřeby mohli starat, pojištění vám poskytne větší klid na duši. Stejně tak se doporučuje pojištění dlouhodobé péče sjednat lidem s chronickým onemocněním. Obzvláště důležité je to v případech u vážných onemocnění jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba nebo cukrovka.

Jaké pojišťovna nabízí pojištění dlouhodobé péče

Mezi pojišťovny, které pojištění dlouhodobé péče nabízí, patří Kooperativa, Generali Česká pojišťovna, NN pojišťovna a Simplea. Pojišťovna Simplea nabízí i možnost garantovaného místa v pečovatelském zařízení. Sic je nabídka nyní omezená na pár zařízení, do budoucna chtějí počet zařízení navyšovat.

Do konce roku se nabídka pojištění rozroste o pojišťovny Allianz, Uniqa, MetLife a KB Pojišťovna. V budoucnu zřejmě přibude Slavia nebo BNP Paribas Cardif.

Zdroj:
Autorský článek