Peníze jako důležitá komodita

Zdroj: Pixabay.com

Získat nízký starobní důchod je snadné stejně jako nezískat žádný. Ukážeme vám sedm případů, na které si dejte pozor.

Mediánový starobní důchod ve výši 11 344 korun a vyšší pobíralo v roce 2016 polovina seniorů. Druhá polovina má důchod nižší, než je uvedená hodnota. První desetina důchodců pobírala loni důchod nižší než 8 576 korun měsíčně, desetina penzistů měla důchod vyšší než 14 501 Kč). Osm desetin důchodců má důchod v rozmezí 8 576 až 14 501 korun. To jsou základní čísla platná pro rok 2016 pocházející od České správy sociálního zabezpečení. Záleží pouze na vás, zda chcete mít spíše nižší anebo vyšší důchod.

Čtěte také: Průměrné průměry mezd, důchodů a úspor

Nízké příjmy

Nízkými příjmy si dobrý důchod rozhodně nezajistíte. Jsou-li vaše měsíční příjmy na základě dohody o provedení práce nižší 10 tisíc korun, do výpočtu důchodu se nebudou započítávat. Pracujete-li na více těchto dohod současně, budou se posuzovat u každého zaměstnavatele zvlášť, takže není dobré počítat s tím, že se příjmy lidově sečtou a z nich se vypočítá důchod. Nevypočítá. U dohod o provedení práce se právě do již zmíněné částky deseti tisíc nehradí sociální pojištění.

Vysoké nerozhodné příjmy

Vylepšujete si příjmy pronájmem bytu, polnostmi anebo vám do osobního rozpočtu pravidelně plynou dividendy z vašich investic do akcií? Ať už máme sebelepší příjem, který pochází z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku anebo příjmy z prodeje nemovitostní a movitých věcí, do důchodu se vám nebudou počítat.

Častým problémem je nesplnění délky pojistného období, které od roku 2018 činí nejméně 35 let.

Nadprůměrné příjmy

Pobíráte-li nadprůměrné příjmy nebudete se též těšit vysokému důchodu. V roce 2016 měla pouze desetina penzistů důchod vyšší 14 501 korun. V Česku se při výpočtu starobního důchodu pracuje se solidaritou. Ta spolehlivě pokrátí sebevětší příjem. Lidé s vysokými příjmy mají nízké důchody, přestože ze svých příjmů platili sociální pojištění.

Minimální zálohy

Podnikáte, a platíte si zálohy na sociální pojištění? Pakliže ano, ani v tomto případě vás nemusí nízký důchod minout. Na vině jsou nízké povinné zálohy. Jejich minimální hranice pro rok 2017 je stanovena na 2 061 korun a odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši 7 058 Kč. Jste-li osoba samostatně výdělečné činné a hradíte minimální zálohy, bude se i váš důchod vypočítávat z nízkého vyměřovacího základu.

Nezaměstnanost

Dlouhá doba strávená v nezaměstnanosti snižuje nárok na získání starobního důchodu. Při výpočtu starobního důchodu se počítá s náhradní délkou pojištění vždy po dobu, kdy získáváte podporu v nezaměstnanosti. Ta je závislá na věku nezaměstnaného a činí od pěti měsíců do jednoho roku. Při delším pobytu na úřadu práce, kdy vám již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se sčítá a může činit maximálně tři roky. Přičemž se tato lhůta zjišťuje zpětně a do 55 let věku se započítává v rozsahu nejvýše jednoho roku.

Invalidní důchod

Pobíráte-li invalidní důchod I. nebo II. stupně je vhodné, abyste měli i další příjem, který se vám bude započítávat do vyměřovacího základu. Do náhradní doby pojištění se zahrnuje pouze invalidní důchod III. stupně.

Evidence doby pojištění

Neplechu ve výpočtu důchodu mohou nadělat i problémy s evidencí doby pojištění. Starobní důchod se odvíjí jednak od úhrad sociálního pojištění, tak i od doby studia v zákonném rozsahu. Proto neškodí, když využijete možnost překontrolovat u ČSSZ, zda za vás zaměstnavatelé hradí sociální pojištění. Chybám plynoucí z doby pojištění je vhodné předcházet s předstihem a průběžně kontrolovat, zda máte všechny náležitosti v pořádku.

Autor: Eva Nachtmannová

Eva se zabývá oblastí sociálních dávek a sociálního systému. Vystudovala sociální práce na Univerzitě Karlově. V mládí pobývala na studijních stážích ve Švédsku, Dánsku a Francii. Ráda hraje na housle a odpočívá aktivně při procházkách. V lesích nachází často inspiraci. Jejím největším aktuálním projektem je rekonstrukce chalupy. E-mail: nachtmannova@2fp.cz