Odchod do důchodu není povinnost, ale možnost

Zdroj: Pixabay.com

Odejít do penze ve věku podle důchodové tabulky není povinnost, nýbrž možnost.

Dnešní i budoucí senioři budou pobývat v zaslouženém odpočinku zhruba čtvrtinu života. Alespoň takováto je představa současných levicových politiků. Proti této délce nelze nic namítat. Ani proti vytvořeným věkovým hranicím, jejichž dosažením člověk získává nárok na důchod. Automatický nárok na penzi by neměl znamenat, že senior opravdu odejde do důchodu. Právě práce v důchovém věku má řadu pozitivních aspektů. A to jak pro samotného penzistu, jeho zaměstnavatele a pracovní kolektiv, tak i pro stát.

Nyní pro pozdější nástup do důchodu hovoří především souběh pobírání mzdy za práci a zároveň starobního důchodu.

Mzda a plat

Odchodem do důchodu začne senior pobírat starobní důchod. U drtivé většiny důchodců nastane propad mezi jich dosavadními příjmy. Výše průměrného důchodu je dlouhodobě okolo 43 procent oproti průměrné mzdě. Obrázek o okolik se propadnou příjmy například vám si uděláte zřejmě sami.

Dnes lze pobírat důchod a zároveň pracovat za mzdu. Z finančního hlediska se tak pro nejednoho seniora vyplatí souběh zaměstnání a starobní penze. Druhou možností je se výplaty penze dočasně vzdát a pracovat tzv. na procent s vidinou, že si zvýšíte budoucí důchod.

Předávání zkušeností

Odložený nástup do penze má přínos i pro vaše kolegy a zaměsnavatele. Ten bude moci těžit z vašich nabytých zkušeností, stejně jako vaši mladší kolegové, kterým je budete předávat. Ochraňování pracovního know-how nedává obecně příliš smysl, v důchodovém věku už vůbec ne.

Udržení důchodového systému

Třetím kladem pozdějšího ochodu do důchodu hovoří příjemně pro stát. Zrušením výplaty penze v případech, kdy penzista pracuje a pobírá mzdu, se ušetří značné zdroje a tím dojde k udržení stávajícího důchodového systému. I přes absenci nutných reforem se o trochu odvrátí jeho krach. Tím se zakonzervuje stávající systém, který se mění jen zvolna pouze na základě dílčích parametrických úprav jako je věk do důchodu apod.

Pracovat přesčas nelze vždy

Uvědomujeme si i situaci, kdy senior ze zdravotních důvodů nemůže pracovat, případně vykonávat jinou práci než dosud. Přesto starší lidé pracovat mohou, aniž by jim tomu výrazně bránil jejich pracovní stav.

Necháme na uvážení čtenáře zda je lepší pracovat o čtyři roky déle a získat o třetinu vyšší důchod, než pobírat základní výměru starobní penze.

Důchodová prémie

Uvedené důvody pro práci v důchodovém věku by měly projít ještě úpravou parametrů, to aby bylo pro seniory atraktivní pracovat i tehdy, kdy by již mohli pobírat penzi. Jedním z řešení je získání bonusu k důchodu.

Drobný příklad pro vysvětlení. Při odchodu do řádného starobního důchodu na základě dosaženého věku získáte důchod v hodnotě 100 procent. Čím později odejdete na penzi, tím se vám bude zvyšovat důchodová prémie oproti řádnému základu.