Mýty o investicích do podílových fondů

Zdroj: Pixabay.com

Přinášíme široce rozšířené mýty o investování do otevřených podílových fondů. Společným jmenovatelem mýtů je neznalost principů kolektivního investování.

Na samý úvod zmíníme základní poučku investora: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Mějte tento citát v hlavě pokaždé, kdy vás bude pohánět nenasytná nálada zainvestovat poslední korunu do opravdu nejlepší investice. Díky znalosti uvedené poučky se vyhnete zklamání z prodělaných peněz.

Nejlepší fond je ten nejvýkonnější

Babskou radou u investování je věřit, že nejvýkonnější fond na trhu je pro vaše peníze ten nejlepší. Výkonnost se v čase mění a kopíruje hospodářský cyklus. V časech hojnosti nebývá nejlepší období pro začínání anebo navyšování investic. Po růstu následuje pokles, který doslova láká pro nakupování cenných papírů. Mějte proto vždy dostatečnou rezervu pro rychlý nákup levných aktiv.

Nedávejte veškeré peníze do jednoho fondu

Další častou chybou je investování pouze do jednoho fondu, případně do úzké rodiny fondů zaměřených podle oborové příbuznosti. Vaše peníze by měly být uloženy v několika fondech, různých společností s odlišnými investičními cíli. Jedině touto diverzifikací se vyhnete budoucímu propadu hodnoty vašeho portfolia. Všechno v jednom fondu je sázka na jednu kartu.

Stoprocentní investice

U investování neexistuje záruka, že pokaždé vyděláte, případně že se v čase nezmění hodnota investice. Hledáte-li jistoty, obraťte se na spoření. Výnos je tržní oceněním za rizika, která podstupujete. Platí úměra, že čím je investice rizikovější, tím vyššího výnosu se můžete dočkat.

Dlouhodobý růst akcií neexistuje

Žádné aktivum neroste do nebe. U akcií to platí dvojnásob. Akcie nemusí dlouhodobě růst. Například německý burzovní index DAX 30 v letech 1960 až 1975 nebo japonský Nikkei 225 v letech 1989 až 2008 nezvyšovaly svou hodnotu.

Proti případným dlouhodobým poklesům nebo vleklým stagnacím je nutností každého odpovědného investora rozložit – diverzifikovat – investiční portfolio podle předem daného klíče. Ten vychází z investorových očekávání, finančních možnostech a investičního profilu.

Naučte se základní principy kolektivního investování

Nejlepším způsobem, jak se vyvarovat školáckých chyb, je seznámit se s principy fungování kolektivního investování a otevřených podílových fondů. Kvalitní informace získáte například v knize Spořit nebo investovat, jejímž autorem je zakladatel a šéfredaktor finančního serveru 2FP.cz, na němž se nyní nacházíte. Tištěná kniha je podle našeho mínění nejucelenějším způsobem, jak zjistit první a poslední o investování, ale i spoření nebo pojištění.