Milionem k měsíční rentě pět tisíc korun

Zdroj: Pixabay.com

Čerpání renty z milionové sumy ve stáří je slušným přilepšením k důchodu. Přinášíme tipy, jak nejlépe a co nejdéle peníze čerpat.

Jednoduché pravidlo z finančně-poradenské branže zní, že pro získání doživotní renty ve výši pěti tisíc korun měsíčně je zapotřebí mít k dispozici alespoň jeden milion korun. Budete-li chtít pobírat ve stáří rentu 10 tisíc korun, budete potřebovat miliony dva.

Jiné pravidlo pro dlouhodobé čerpání renty hovoří o čtyřech procentech, které představují předpokládané roční průměrné zhodnocení.

Pro průměrně vydělávajícího člověka je dosažitelné, aby v průběhu svého života dosáhl na milion korun. To jsme ostatně propočítali v celé sérii článků. Naposledy třeby v Milion za 25 let od 1 500 Kč měsíčně.

Renta stojí na jistině a výnosech

Princip získávání renty spočívá na dvou faktorech – jednak na čerpání jistiny a za druhé na výnosu. Je-li výnos čtyři, nebo pět procent, jistina se nečerpá. K dokonalému finančnímu perpetu mobile má tento způsob daleko. Je zapotřebí zohlednit náklady za poplatky, inflaci a daně. Reálné roční zhodnocení o čtyři, pět procent tak znamená ideální vybalancování aktiv mezi náklady a získáním přínosu. Nejde však o dlouhodobě možný způsob.

Reálné je možné získat z investice čistý výnos okolo dvou, tří procent, bez rizika čerpání jistiny.

Získat čtyři nebo pět procent výnosu a zároveň mít zachovánu reálnou hodnotu jistiny není z dlouhodobého pohledu možné. Respektive není vhodné mít velká očekávání. Nejčastěji jde o uvedený mix čerpání jistiny a výnosů.

Peníze dál vydělávají

I při čerpání renty jsou peníze dále ve výdělečném módu. Neznamená to, že po přechodu na odpočinek se vaše aktiva přesunou do konzervativních forem zhodnocování. Alespoň ne všechna a ne hned.

Na tento fakt naráží investorské poučky, podle kterých byste měli mít při odchodu na odpočinek přesunuté finanční zdroje z rizikových forem aktiv do těch konzervativních. V praxi to znamená výprodej akciového portfolia a přesun peněz třeba do termínovaných vkladů.

Pro získání výnosu ve výši čtyři, pěti procent bude zapotřebí mít finance v rizikovějších aktivech. Běžná depozita, jako jsou již zmíněné termínované vklady, vám tak vysoký výnos nevygenerují. Rizikovější, chcete-li dynamické, formy investic ve vašem portfoliu budou i v okamžiku, kdy se budete naplno věnovat své penzi.

Nečerpejte rentu za každou cenu

Před samotným čerpáním renty si položte otázku, zda opravdu potřebujete za dané období peníze. Nebudete-li trpět zrovna nouzí, můžete výnos přičíst k jistině a prodloužit dobu, po kterou budete rentu čerpat.

Nepřekračujte povolené čerpání

Druhým důležitým bodem je nepřekračování limitu určeného pro pravidelně plynoucí příjem. Nastavíte-li si například tři procenta z celkové jistiny, nezvyšujte ji nahodile. Je to podobné předchozímu bodu.