Kdy vám sociálka sníží nebo vezme důchod?

Zdroj: Pixabay.com

Existují situace, kdy vám může být v České republice odebrán nebo snížen důchod starobní, invalidní nebo pozůstalostní. Přečtěte si nejčastější důvody.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) průběžně přezkoumává důvody, které vedou k pozastavení výplaty důchodu.

Jelikož zpracováváme obsáhlou agendu týkající se důchodového pojištění, vyřizujeme o všem průběžně. Prioritou České správy sociálního zabezpečení v agendě důchodového pojištění je rozhodování o nároku na důchod, řekl Vilém Kahoun, ústřední ředitel ČSSZ.

Předčasný důchod

Nejčastější důvody pro dočasné odebrání předčasného starobního důchodu jsou nástup do zaměstnání nebo přepočet důchodu.

Nástup do zaměstnání

Pobíráte-li předčasný důchod a nastoupíte do zaměstnání na plný úvazek., Důchod vám bude po dobu trvání pracovního poměru pozastaven.

Přepočet důchodu

Po dosažení řádného důchodového věku se vám předčasný důchod přepočítá a jeho výše se může změnit.

Invalidní důchod

Invalidní důchody představují houpačku. Váš zdravotní stav se může v průběhu času měnit, zlepšovat nebo naopak zhoršovat.

Zlepšení zdravotního stavu

Pakliže se váš zdravotní stav zlepší a vy přestanete splňovat podmínky pro invalidní důchod, bude vám důchod odebrán.

Snížení stupně invalidity

Pakliže se váš zdravotní stav zlepší částečně, dojde zřejmě ke snížení stupně invalidity. Tím se vám invalidní důchod přepočte a sníží jeho výše.

Vdovský důchod

Pozůstalostní důchody, vdovský, vdovecký nebo sirotčí mají specifické podmínky pro jejich udělení. Vznikne-li vám nárok na starobní důchod a jeho výše je vyšší než vdovský důchod, budete pobírat pouze starobní důchod v plné výši a vdovský důchod vám bude krácen na polovinu.

Jednoletý časový test

Vdovský důchod se obvykle vyplácí po dobu jednoho roku od smrti manžela či manželky. Jakmile tato lhůta uplyne, bude vám důchod odebrán. To za předpokladu, že nesplňujete některou z podmínek pro jeho prodloužení (např. péče o nezaopatřené dítě, nízký důchod).

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod se obvykle vyplácí do 26 let věku. Po dosažení této věkové hranice vám bude důchod odebrán. Podmínkou pro vyplácení sirotčího důchodu je, že poběratel musí splňovat podmínku nezaopatřeného dítěte (do 18 let věku), případně studovat prezenční formu studia (věk do 26 let).

Při nástupu do zaměstnání a zajištění dalšího příjmu je vám sirotčí důchod odebrán, neboť vaše výdělky stanovenou limitní částku.

Pro bližší informace o vašem specifickém případě se obraťte na Českou správu sociálního zabezpečení.

Zdroj:
Autorský článek